Werkgroep De Laar Schoon

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen in de eigen buurt, samen met hondenpoep en gebrek aan parkeerplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op de 4 mensen zelf ook wel eens wat op straat. Iedereen die buiten om zich heen [...]

2019-08-25T18:44:23+01:00

Volgend jaar in de Laar

Volgend jaar in De Laar Wat vindt u van het wijkprogramma van de gemeente? Wijkprogramma De Laar 2020 (www.arnhem.nl/wijkactieplannen) De wijk De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen. Bewoners vinden het belangrijk dat: • de openbare [...]

2019-08-25T18:29:38+01:00

De Laar

“We moeten die vieze stekelige gemeentetuin eens aanpakken”, dit was zo het idee een paar jaar terug van Ton, Marion, Marianne, Petra, Gina en nog enkele flatbewoners aan de Baakhovenstraat van De Laar. Voor een financiële tegemoetkoming werd aanvankelijk Woningstichting Portaal benaderd, maar die gaf niet thuis. Ton had via het Wijkplatform contact met [...]

2019-08-25T18:23:54+01:00

Groenonderhoud Jubileumpark

In de aankomende winterperiode voert de gemeente groot (groen)onderhoud uit in het Jubileumpark. U bent van harte welkom tijdens de rondgang op woensdag 28 augustus! We starten om 16.00 uur. Bekijk de uitnodiging

2019-08-25T18:05:35+01:00

Henry oost, buurtconciërge Arnhem-Zuid

Dolmans Landscaping doet de komende jaren het onderhoud van het groen in wijk De Laar. ‘Het groen’ is een wijd begrip, want daaronder vallen ook bijvoorbeeld bladverwijdering en strooien van zout tegen gladheid. De buurtconciërge is klankbord van bewoners van De Laar en de gemeente Arnhem. Hij denkt graag mee met initiatieven vanuit [...]

2019-03-08T11:10:17+01:00