U kunt de wijkvereniging bereiken per mail :

Algemeen: 
info@oostelaar.nl

mobiel : 06 – 30245274 (spreek het antwoordapparaat in)

Financieel:
Penningmeester@oostelaar.nl

Bestuur:
Voorzitter@oostelaar.nl
Secretaris@oostelaar.nl
Penningmeester@oostelaar.nl

Wijkblad De Oostelaar:
redactie@oostelaar.nl
advertentie@oostelaar.nl

Website De Oostelaar:
webmaster@oostelaar.nl
website@oostelaar.nl (technisch beheer)

Koningsdag:
koningsdag@oostelaar.nl 
kramenverhuur@oostelaar.nl

Dag van de Laar:
dagvandelaar@oostelaar.nl