Aanstellingsbeleid Vrijwilligers

*  Een vrijwilliger is iemand die niet ‘bij wijze van beroep’ werkt voor een instelling of vereniging.

* Als de vrijwilliger alleen een vergoeding ontvangt voor de gemaakte onkosten, dan is deze vergoeding niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting.

* De vrijwilliger dient akkoord te gaan met het aanvragen van een VOG bij de Gemeente Arnhem.

* Alsmede dient de vrijwilliger (bestuursleden) een referentie op te geven als eventuele informatiebron.

Vertrouwenspersoon

Het Algemeen Dagelijks Bestuur  stelt mw. A. Folman  aan als vertrouwenspersoon . De vertrouwenspersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af.

De vertrouwenspersoon kan bij conflicten, al dan niet op verzoek van het bestuur, maar altijd met goedkeuring van beide conflictpartijen, optreden als bemiddelaar.

Zij ontvangt klachten die te maken hebben met de vereniging en probeert door bemiddeling tussen beide partijen  oplossingen  te vinden.   De vertrouwenspersoon beschikt over:

  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
  • Een goed luisterend oor.