Dolmans Landscaping doet de komende jaren het onderhoud van het groen in wijk De Laar. ‘Het groen’ is een wijd begrip, want daaronder vallen ook bijvoorbeeld bladverwijdering en strooien van zout tegen gladheid. De buurtconciërge is klankbord van bewoners van De Laar en de gemeente Arnhem. Hij denkt graag mee met initiatieven vanuit de wijk en wil daarbij ook de helpende hand bieden. Henry Oost is actief in meerdere wijken in Arnhem-Zuid en heeft ook goed contact met de wijkbeheerders en wijkverenigingen. Hij komt niet uit Arnhem, maar kent overal in Zuid al goed de weg. Sinds 2014 werkt hij met plezier binnen de gemeente, hij begon als meewerkend voorman en is nu buurtconciërge.

Zijn werkzaamheden zijn te volgen op Facebook, zie ‘De Buurtconciërge Arnhem Zuid’. Eerder al heeft hij samengewerkt met ‘De Buitenplaats’ in de Schuytgraaf en het AZC in Elden. Daarnaast is hij betrokken bij een kerstbomenverbranding in Elderveld, Malburgen en Schuytgraaf, tevens is er een oproep geplaatst om gratis kerstgroen te halen op diverse locaties in Arnhem Zuid. Verder is afgesproken met de gemeente om op afroep snoeihout, riet en blad te ruimen van diverse verenigingen. Het snoeihout is in de wintermaanden als brandhout weg te geven met als motto ‘Wat staat in de wijk, blijft in de wijk’.

Dolmans Landscaping Group is een landelijk verspreid bedrijf met nog een vestiging in België. Er werken nu 900 werknemers. De werknemers, die in Arnhem Zuid werken, komen vooral uit Arnhem. Bij Dolmans Landscaping Oost, vestiging Duiven, werken ongeveer 25 vaste krachten. Hieronder een kort interview.

Henry, wat zijn de werkzaamheden van Dolmans Landscaping in onze wijk?

Ons bestek is erg groot. Naast dat onze werklocatie een grote oppervlakte heeft (alle wijken onder de Rijn), bestaat het uit veel posten. Enkele besteksposten zijn:

 • Onderhoud plantvakken (Op A-, B- en C-niveau)
 • Onderhoud gazons (16x maaien per jaar)
 • Onderhoud gras-kruiden (1 tot 6x maaien per jaar)
 • Onderhoud onkruid op verharding
 • Ruimen van zwerfvuil en legen van prullenbakken
 • Snoeien van bomen, heesters en struwelen
 • Knippen van hagen
 • Ruimen van blad
 • Gladheidbestrijding
 • Maaien van watergangen
 • Boombeheer

Waarvoor kunnen wijkbewoners bij jou terecht? Op Facebook heb ik al het één en ander gevonden: vuurwerkruimen, schoonmaak afvalbakken, voorbereiden kerstboomverbranding, meewerken verbeterprojecten (moestuin-speeltuin), aanmaak brandhout (Hazelaar).

De insteek van mijn rol als buurtconciërge is dat ik meeluister en meedenk in de initiatieven vanuit de buurt. Ook de gemeente Arnhem heeft het doel dat bewoners gaan samenwerken voor een mooiere wijk.

Dolmans Landscaping heeft opdracht gekregen om de wijk te onderhouden tot een bepaald beeld. Wanneer bewoners hier verbetering in willen, dan kunnen zij dat aangeven bij de gemeente Arnhem. Bewoners kunnen bijvoorbeeld plantvakken adopteren, om die zelf te onderhouden en in te richten. Dolmans Landscaping kan daarbij meehelpen in advies, grafische ondersteuning en uitvoering. Er zijn al enkele resultaten geboekt. Vanuit de Lieshoutstraat is nu een moestuin en een ‘plukbos’ samen met de bewoners gerealiseerd. Daarnaast heeft Dolmans Landscaping meegewerkt met de kerstboomverbranding in Elderveld en het ophalen van snoeihout bij de Heemtuin in de Pettenstraat. In december zijn er snoeiwerkzaamheden verricht bij de tennisvereniging in Elden. Door een oproep op Facebook hebben wij bewoners blij gemaakt met kerstgroen en brandhout. Het weggeven van brandhout willen we deze winter vaker doen.

Alles in Facebook en ook wat je nu noemt geeft al een goed idee van jullie werkzaamheden. Maar waar is nog meer aan te denken? Verontrustend zijn de berichten over de terugloop van bijen. Is daar iets aan te doen in het groenbeheer?

Dat is een goede vraag, Dick. Wij zijn een bedrijf met hart voor de natuur. In grote lijnen bestaat het gemeentegroen uit beplanting met weinig bloei. Gelukkig heeft de terugloop van bijen landelijke aandacht. Binnen Dolmans Landscaping Oost hebben twee medewerkers een cursus gevolgd over ‘Bijvriendelijke beplanting in gemeenten’. Met onze kennis willen wij in gesprek met de gemeente. Onze onderhoudsploeg zou bijvoorbeeld bloeiend onkruid kunnen laten staan bij hun schoffelrondes. Sinds verleden jaar is er begonnen met het ecologisch maaien van graskruidenvelden. Daarover wil ik later iets meer vertellen. Wij hebben opdracht van de gemeente gekregen om de rotonde bij de woonboulevard te beplanten met drachtplanten. Ook bewoners kunnen samen iets doen aan de terugloop van de bijenstand, door bijvoorbeeld een verzoek neer te leggen bij de gemeente Arnhem om in borders in hun omgeving bijvriendelijk groen aan te planten.

Hoe kunnen mensen het best contact met jou opnemen voor vragen en klussen?

Het is belangrijk hier meteen op te merken dat mensen met hun vragen en ideeën eerst en vooral bij de gemeente Arnhem moeten zijn. Dus als het gaat over bijvoorbeeld takken die over paden hangen, of bij een storm afgewaaide takken, of een plantvak dat volledig vergrast is, enzovoort, maak daar dan een melding van op de website van de gemeente Arnhem. Ook als je samen met buurtgenoten een mooi idee hebt voor bijvoorbeeld de plantenborders in je straat, neem dan contact op met de gemeente Arnhem. Het is vervolgens de gemeente die bepaalt wat er met die meldingen gebeurt en in hoeverre Dolmans Landscaping daarbij betrokken wordt. Ik heb wekelijks contact met de wijkbeheerder van de gemeente Arnhem en maandelijks heeft Dolmans Landscaping een bouwvergadering bij de gemeente. De bouwvergadering is een goed moment om met de gemeente Arnhem in gesprek te gaan over de bewonersinitiatieven. Tussentijds ben ik voor vragen of een locatiebezoek te bereiken op mijn email. Ik verwacht ook regelmatig aanwezig te zijn bij (bewoners)vergaderingen van jullie wijk.

Op Facebook heb ik iets gezien over een plan van aanpak 2019-2021. Kun je daar wat meer over vertellen?

We proberen sociaal- en milieubewust te werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ons wagenpark bestaat uit zeven elektrisch aangedreven auto’s, dat we ook twee gasbussen rijden en dat we zeer zuinig en schoon diesel aangedreven materieel gebruiken. Om meer CO2 te reduceren gebruiken we elektrisch gereedschap. Verder is er het beleid om de helft van ons personeel te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij bij ons ervaring op kunnen doen. We gaan toe naar een aantal van waarschijnlijk 40 medewerkers, we zitten nu op 20, alleen al in Arnhem Zuid.

Meer informatie:

Zie Facebook met korte berichten over de klussen en oproepjes: https://www.facebook.com/debuurtconcierge.arnhemzuid.5
E-mail: henry.oost@dolmanslandscapingservices.com
Dolmans Landscaping: www.dolmanslandscaping.com

Melding maken van bijvoorbeeld hinderlijk overhangende takken, zwerfvuil in groen, kapotte straattegels, enzovoort, bij gemeente Arnhem: https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_ melding/melding_of_klacht_openbare_ruimte

Beroep doen op wijkbudget voor bijvoorbeeld projecten van verbetering van plantenvakken: https://delaararnhem.nl/wijkbudget-aanvragen

Over de bij: https://www.nederlandzoemt.nl/waaromnederland-zoemt/

Interview en foto’s: Dick Broere, Henry Oost en Nederland Zoemt.