Oostelaar

 

 

Volgens de statuten van de wijkvereniging de Oostelaar zijn deze:

Artikel 3:

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen op sociaal -, cultureel -, en recreatief gebied van de bewoners in de Laar en omliggende wijken.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

het geven van voorlichting door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties;
B de betrokkenheid van de bewoners bij een goed leefmilieu te bevorderen;
het organiseren of doen organiseren van activiteiten op sociaal -, cultureel -, en recreatief gebied en voorts door alle andere wettige middelen in te zetten die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.