Locatie:

Aanvang van de markt:

 • Aanvang : 10:30 uur
 • Einde       : 16:30 uur

Algemene Voorwaarden: 

Deze voorwaarden zijn (mede) verbonden aan de door de Gemeente verstrekte evenementenvergunning aan de Wijkvereniging de Oostelaar

 • Wij verzorgen de muziek. Wilt u daarom geen muziek ten gehore brengen via een geluidsinstallatie, dit om geluidsoverlast te voorkomen.
 • Commerciële, partijgoederen en nieuwe handel is NIET toegestaan, dit om het karakter van de rommelmarkt te behouden. Met uitzondering van hobby en ambachtelijk gemaakte goederen. (bij twijfel: neem even contact op met: webshop@oostelaar.nl
 • Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan organisaties /cateraars die de organisatie heeft ingehuurd, danwel heeft toegestaan.
 • Verkoop van etenswaar in welke vorm dan ook is NIET toegestaan.
 • IJs- en drankverkoop is ook NIET toegestaan.
 • Verkoop van levenden have (dieren) is NIET toegestaan.
 • In verband met geluidsoverlast is het de verkoper/huurder NIET toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom
 • Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek staan of steken
 • Er mag niets op de weg in de grond geslagen worden
 • Er mag niets op de weg of op andere objecten geschreven worden.
 • De wijkvereniging de Oostelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de huurders van marktkramen. Tenzij deze uit wettelijke verplichtingen voortkomen als organisator.
 • Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen rekening en risico.

Betaling:

 • U dient voorafgaand aan uw reservering onze voorwaarden te accepteren
 • Reserveren uitsluitend via de website van de Oostelaar
 • Betaling uitsluitend via iDeal bankbetaling na reserveringsopdracht
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u automatisch een ticket/bevestiging van uw opdracht
 • Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie van huursom plaats. (weersomstandigheden, calamiteiten etc.)
 • Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate deel van het circuit; wij vragen u dan een kopie van de voor- en achterkant van de kaart te mailen (koningsdag@oostelaar.nl). Hiervoor houden wij maximaal tien plekken beschikbaar.

Na ontvangst van uw reservering en betaling:

 • Uiterlijk 1 week voor Koningsdag ontvangt u uw definitieve bevestiging per mail
 • In deze mail zitten de aanwijzingen/instructies voor de opbouw en afbouw
 • De wijkvereniging behoudt zich het recht voor reserveringen niet te accepteren. En zal in voorkomend geval de betaling retourneren. Daarmee vervalt het toegestuurde ticket en heeft u geen toegang tot de rommelmarkt.

Plaats van de kraam:

 • Staanplaatsen zijn op aanwijzing van de de door de wijkvereniging aangestelde marktmeester en worden u medegedeeld bij aankomst
 • U krijgt van de marktmeester een marktpas
 • Aankomst melden bij marktmeester bij de ingang van het Bingelradepark (zie plattegrond)
 • Ook als u op andere wijze dan met auto/bestelauto komt

Huursom: 

 • De te betalen prijs is huursom + borg (€ 20,- + € 10,-)

Borgsom:

 • borgsom is € 10,–
 • restitutie vindt plaats als aan alle voorwaarden is voldaan:
 • naleving van de gestelde voorwaarden
 • schoon opleveren van de marktkraam en de directe omgeving
 • na inlevering van de marktpas, welke u bij binnenkomst heeft ontvangen, bij de marktmeester
 • De borgsom wordt terugbetaald via de bank binnen 14 dagen na afloop van het evenement

Wijze van reserveren: 

 • Uitsluitende via de website / webwinkel van de wijkvereniging koopt u een ticket voor de reservering van een marktkraam
 • De reservering is pas definitief na bevestiging door ons en ontvangst van uw betaling van de huursom  incl. borg

Voorwaarden tijdens opbouw:

 • Melden bij de ingang van het Bingelradepark (zie plattegrond)
 • Het is niet toegestaan het terrein eerder te betreden dan door de marktmeester wordt aangegeven
 • Opbouw vanaf 08:00
 • Na 09:30 worden geen auto’s meer toegelaten op het terrein.
 • Voorafgaand, tijdens en na directe afloop dient u alle aanwijzingen en instructies van de marktmeester op te volgen.
 • Na binnenkomst kunt u uw auto/bestelauto eerst geheel uitladen bij de aan u toegewezen kraam en direct daarna uw auto/bestelauto van het terrein afrijden en te parkeren. (max. 15 minuten)
 • Het is niet toegestaan uw auto/bestelauto op het terrein te laten staan (hierop wordt toegezien door de marktmeester i.s.m. de politie)
 • Daarna kunt u rustig uw kraam inrichten
 • Opening van de rommelmarkt is om 10.30 uur.
 • Wij willen dan graag dat iedereen klaar is met het inrichten van de kraam/verkoopplaats
 • alle auto’s /bestelauto’s moeten om uiterlijk om 09:45 uur van het Bingelradepark af zijn. * Verlaten van het terrein via uitgang bij Wijkcentrum de Kroon – Randweg (zie plattegrond)

Voorwaarden tijdens afbouw:

 • Het is niet toegestaan het terrein eerder te betreden dan door de marktmeester wordt aangegeven
 • Auto’s / bestelauto’s worden vanaf 16:30 toegestaan om goederen van het terrein af te halen
 • Toegang : uitsluitend via de Bingelradestraat
 • Na afloop uw eigen afval (van eten en drinken) en al uw niet verkochte spullen en/of lege dozen weer mee naar huis nemen
 • Bij het verlaten van het terrein dient u de directe omgeving van de kraam schoon achter te laten
 • U dient de ontvangen marktpas in te leveren bij de marktmeester
 • Uitgang : u kunt het terrein verlaten via de uitgang bij het Wijkcentrum de Kroon / Randweg