Locatie:

Aanvang van de markt:

 • Aanvang : 10:30 uur
 • Einde      : 16:30 uur

Algemene Voorwaarden: 

Deze voorwaarden zijn (mede) verbonden aan de door de gemeente Arnhem verstrekte evenementenvergunning aan de wijkvereniging De Oostelaar

 • Wij verzorgen de muziek. Wilt u daarom geen muziek ten gehore brengen via een geluidsinstallatie ? Dit om geluidsoverlast te voorkomen.
 • IJs- en drankverkoop is NIET toegestaan.
 • Commerciële verkoop van etenswaar in welke vorm dan ook is NIET toegestaan.
 • Verkoop van levende have (dieren) is NIET toegestaan.
 • In verband met geluidsoverlast is het de verkoper/huurder NIET toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom.
 • Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek steken.
 • Er mag niets op de weg in de grond geslagen worden.
 • Er mag niets op de weg of op andere objecten geschreven worden.
 • Wijkvereniging De Oostelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de huurders van marktkramen. Tenzij deze uit wettelijke verplichtingen voortkomen als organisator.
 • Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen rekening en risico.
 • Mocht het karakter van een rommelmarkt volgens wijkvereniging De Oostelaar aangetast worden, dan heeft de wijkvereniging te allen tijde het recht om een reservering te weigeren. Huurder krijgt dan de huur en borg teruggestort.

Betaling:

 • U dient voorafgaand aan uw reservering onze voorwaarden te accepteren
 • Reserveren uitsluitend via de website van de Oostelaar
 • Betaling uitsluitend via iDeal bankbetaling na reserveringsopdracht
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u automatisch een ticket/bevestiging van uw opdracht
 • Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie van huursom plaats. (weersomstandigheden, calamiteiten etc.)
 • Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate deel van het circuit; wij vragen u dan een kopie van de voor- en achterkant van de kaart te mailen (koningsdag@oostelaar.nl). Hiervoor houden wij maximaal tien plekken beschikbaar.

Na ontvangst van uw reservering en betaling:

 • Uiterlijk 1 week voor Koningsdag ontvangt u uw definitieve bevestiging per mail
 • In deze mail zitten de aanwijzingen/instructies voor de opbouw en afbouw
 • De wijkvereniging behoudt zich het recht voor reserveringen niet te accepteren. En zal in voorkomend geval de betaling retourneren. Daarmee vervalt het toegestuurde ticket en heeft u geen toegang tot de rommelmarkt.

Plaats van de kraam:

 • Staanplaatsen zijn op aanwijzing van de de door de wijkvereniging aangestelde marktmeester en worden u medegedeeld bij aankomst
 • U krijgt van de marktmeester een marktpas
 • Aankomst melden bij marktmeester bij de ingang van het Bingelradepark (zie plattegrond)
 • Ook als u op andere wijze dan met auto/bestelauto komt

Huursom: 

 • De te betalen prijs is huursom + borg (€ 22,50 + € 10,-)

Borgsom:

 • borgsom is € 10,–
 • restitutie vindt plaats als aan alle voorwaarden is voldaan:
 • naleving van de gestelde voorwaarden
 • schoon opleveren van de marktkraam en de directe omgeving
 • na inlevering van de marktpas, welke u bij binnenkomst heeft ontvangen, bij de marktmeester
 • De borgsom wordt terugbetaald via de bank binnen 14 dagen na afloop van het evenement

Wijze van reserveren: 

 • Uitsluitende via de website / webwinkel van de wijkvereniging koopt u een ticket voor de reservering van een marktkraam
 • De reservering is pas definitief na bevestiging door ons en ontvangst van uw betaling van de huursom  incl. borg

Voorwaarden tijdens opbouw:

 • Melden bij de ingang van het Bingelradepark (zie plattegrond)
 • Het is niet toegestaan het terrein eerder te betreden dan door de marktmeester wordt aangegeven
 • Opbouw vanaf 08:00
 • Na 09:30 worden geen auto’s meer toegelaten op het terrein.
 • Voorafgaand, tijdens en na directe afloop dient u alle aanwijzingen en instructies van de marktmeester op te volgen.
 • Na binnenkomst kunt u uw auto/bestelauto eerst geheel uitladen bij de aan u toegewezen kraam en direct daarna uw auto/bestelauto van het terrein afrijden en te parkeren. (max. 15 minuten)
 • Het is niet toegestaan uw auto/bestelauto op het terrein te laten staan (hierop wordt toegezien door de marktmeester i.s.m. de politie)
 • Daarna kunt u rustig uw kraam inrichten
 • Opening van de rommelmarkt is om 10.30 uur.
 • Wij willen dan graag dat iedereen klaar is met het inrichten van de kraam/verkoopplaats
 • alle auto’s /bestelauto’s moeten om uiterlijk om 09:45 uur van het Bingelradepark af zijn. * Verlaten van het terrein via uitgang bij Wijkcentrum de Kroon – Randweg (zie plattegrond)

Voorwaarden tijdens afbouw:

 • Het is niet toegestaan het terrein eerder te betreden dan door de marktmeester wordt aangegeven
 • Auto’s / bestelauto’s worden vanaf 16:30 toegestaan om goederen van het terrein af te halen
 • Toegang : uitsluitend via de Bingelradestraat
 • Na afloop uw eigen afval (van eten en drinken) en al uw niet verkochte spullen en/of lege dozen weer mee naar huis nemen
 • Bij het verlaten van het terrein dient u de directe omgeving van de kraam schoon achter te laten
 • U dient de ontvangen marktpas in te leveren bij de marktmeester
 • Uitgang : u kunt het terrein verlaten via de uitgang bij het Wijkcentrum de Kroon / Randweg