Loading...
Voorwaarden Kraamverhuur 2018-04-25T18:53:12+00:00

Locatie:

Aanvang van de markt:

 • Aanvang : 10:30 uur
 • Einde       : 16:30 uur

Algemene Voorwaarden: 

Deze voorwaarden zijn (mede) verbonden aan de door de Gemeente verstrekte evenementenvergunning aan de Wijkvereniging de Oostelaar

 • Wij verzorgen de muziek. Wilt u daarom geen muziek ten gehore brengen via een geluidsinstallatie, dit om geluidsoverlast te voorkomen.
 • Commerciële, partijgoederen en nieuwe handel is NIET toegestaan, dit om het karakter van de rommelmarkt te behouden. Met uitzondering van hobby en ambachtelijk gemaakte goederen. (bij twijfel: neem even contact op met: webshop@oostelaar.nl
 • Het verkopen van eten en drinken is voorbehouden aan organisaties /cateraars die de organisatie heeft ingehuurd, danwel heeft toegestaan.
 • Verkoop van etenswaar in welke vorm dan ook is NIET toegestaan.
 • IJs- en drankverkoop is ook NIET toegestaan.
 • Verkoop van levenden have (dieren) is NIET toegestaan.
 • In verband met geluidsoverlast is het de verkoper/huurder NIET toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom
 • Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek staan of steken
 • Er mag niets op de weg in de grond geslagen worden
 • Er mag niets op de weg of op andere objecten geschreven worden.
 • De wijkvereniging de Oostelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de huurders van marktkramen. Tenzij deze uit wettelijke verplichtingen voortkomen als organisator.
 • Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen rekening en risico.

Betaling:

 • U dient voorafgaand aan uw reservering onze voorwaarden te accepteren
 • Reserveren uitsluitend via de website van de Oostelaar
 • Betaling uitsluitend via iDeal bankbetaling na reserveringsopdracht
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u automatisch een ticket/bevestiging van uw opdracht
 • Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie van huursom plaats. (weersomstandigheden, calamiteiten etc.)

Na ontvangst van uw reservering en betaling:

 • Uiterlijk 1 week voor Koningsdag ontvangt u uw definitieve bevestiging per mail
 • In deze mail zitten de aanwijzingen/instructies voor de opbouw en afbouw
 • De wijkvereniging behoudt zich het recht voor reserveringen niet te accepteren. En zal in voorkomend geval de betaling retourneren. Daarmee vervalt het toegestuurde ticket en heeft u geen toegang tot de rommelmarkt.

Huursom: 

 • De te betalen prijs is huursom € 20,=+ borg € 10,= (prijs 2018)
 • Voor houders van een Gelrepas worden op vertoon van deze pas, gereduceerde tarieven berekend. Neem contact op met webshop@oostelaar.nl

Wijze van reserveren: 

 • Uitsluitende via de website / webwinkel van de wijkvereniging koopt u een ticket voor de reservering van een marktkraam
 • De reservering is pas definitief na bevestiging door ons en ontvangst van uw betaling van de huursom  incl. borg

Borgsom

Plaats van de kraam

Voorwaarden tijdens opbouw

Voorwaarden tijdens afbouw

X