Gelukkig, wat zijn we daar allemaal blij mee dat Sinterklaas toch komt dit jaar. Maar het gaat wel heel anders dan andere jaren.

Sinterklaas komt op zaterdag 21 november naar De Laar om in boerderij De Kroon de kinderen weer te verrassen met een cadeautje. Er zijn dit jaar maar een klein aantal roetveegpieten met de Sint meegekomen. Ook is er dit jaar geen intocht met muziek en veel strooipieten. Sinterklaas gaat, als alles volgens plan verloopt, tussen 12.00 – 13.00 uur plm. een halfuur in een TUKTUK door de wijk rijden en wie hem toevallig ziet kan zwaaien.

Ook het sinterklaasfeest in boerderij De Kroon gaat anders dan andere jaren. De kinderen worden in twee tijdsvakken van één uur ingedeeld, zodat het niet te druk gaat worden. Alleen één ouder mag met één kind naar het feestje komen (zijn er meer kinderen uit één gezin dan mogen er twee ouders meekomen), dus geen grootouders of oudere broers of zussen, die niet meer in de leeftijdscategorie vallen om mee te kunnen doen aan het schoenzetten. De kinderen krijgen van Sinterklaas hun schoen met cadeautje en iets lekkers van de piet.

Om aan het feest in boerderij De Kroon mee te kunnen doen moet voor ieder kind een bon ingevuld worden, die uiterlijk 10 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon moet worden gestopt. De bon zit in Laarnieuws no. 5 en is ook vanaf deze website te printen.

Om aan de veiligheidsregels te voldoen mag er in de zaal NIET worden meegezongen, ouders moeten achterin de zaal blijven, de stoelen worden per één neergezet met voldoende afstand en mogen NIET worden verplaatst.

We beseffen als wijkvereniging, dat er veel spontaniteit en gezelligheid op deze manier is verdwenen. Wij hebben echter een keus uit twee mogelijkheden: of zoals we het nu gaan doen of helemaal niets en dat lijkt ons niet nodig. Op deze wijze hebben de kinderen toch nog een beetje sinterklaasfeest. We hopen dat we met z’n allen er toch een gezellige tijd van kunnen maken.

Sinterklaas

Route Sinterklaasoptocht door de wijk, start 12.30 uur in de Bingelradestraat

r.a. Venlosingel – l.a. Heerlenstraat in – r.a. voor Prenatal en Leen Bakker langs – verlaat het parkeerterrein – r.a. Heerlenstraat – l.a. Venlosingel – langs de scholen – Venlosingel helemaal uitlopen – Randweg oversteken – Hoedekenskerkestraat – l.a. Meliskerkestraat – helemaal uitlopen tot Randweg – r.a. fietspad Randweg op – rotonde via zebra oversteken – rechtdoor fietspad Brabantweg – rechtsaf Bredasingel –tot fietspad Kroonse Wal – rechtsaf fietspad op – l.a. plein bij winkelcentrum op – aankomst aldaar plm. 13.30 uur.

Zaterdag 24 november

Feest in boerderij De kroon voor kinderen die hun schoen gezet hebben

Om 15.00 uur begint het feest in boerderij De Kroon voor kinderen van 0 – 10 jaar, die hun schoen hebben gezet. Ook ouders, oma’s en opa’s zijn welkom.

Voordat Sinterklaas binnen komt maken alle pieten, samen met de kinderen, er alvast een vrolijk feestje. Een “picknick” met limonade en speculaas hoort daar natuurlijk ook bij. Daarna gaan de pieten samen met de kinderen een welkomstlied voor Sinterklaas oefenen, met door de pieten gemaakte instrumentjes.

Als Sinterklaas eenmaal binnen is kunnen kinderen, die dat willen, een liedje komen zingen of met Sinterklaas op de foto. Ook worden de kinderen, die een prijsje gewonnen hebben met De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer Extra bonnen kunt u printen vanaf de website www.oostelaar.nl
versierde schoenen, op het podium geroepen. Daarna gaat Sinterklaas, samen met de pieten, de gevulde schoenen uitdelen.

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Wil je meedoen aan het feest in de boerderij? Dan moet je wel de dag ervoor je schoen zetten; dat kan alleen wanneer je de bon uit wijkblad De Oostelaar uiterlijk 18 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stopt. Je kunt de bon ook bij de beheerder van de boerderij of bij bistro ‘t Kroontje halen. De bon kan eveneens vanaf de website www.oostelaar.nl geprint worden.

Op vrijdag 23 november kun je tussen 16.30 – 17.30 uur de schoen inleveren bij boerderij De Kroon (bijbouw). Als je de schoen mooi versiert kun je hiermee een prijsje winnen. Het Sinterklaasfeest is een samenwerking tussen ondernemers Oostburgwal, wijkcentrum De Kroon en wijkvereniging De Oostelaar.