Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wijkvereniging de Oostelaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wijkvereniging de Oostelaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wijkvereniging de Oostelaar verstrekt.

Wijkvereniging de Oostelaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw geboortedatum

– Uw telefoonnummer(s)

– Uw e-mailadres

– IBAN

– Uw IP-adres

WAAROM WIJKVERENIGING DE OOSTELAAR GEGEVENS NODIG HEEFT

Wijkvereniging de Oostelaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Wijkvereniging de Oostelaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het lidmaatschap en/of georganiseerde activiteiten van, door en namens de wijkvereniging de Oostelaar.

HOE LANG WIJKVERENIGING DE OOSTELAAR GEGEVENS BEWAART

Wijkvereniging de Oostelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wijkvereniging de Oostelaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals o.a verantwoording subsidies door overheid (gemeente Arnhem) en maatschappelijke bijdragen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Wijkvereniging de Oostelaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wijkvereniging de Oostelaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

GOOGLE ANALYTICS

Wijkvereniging de Oostelaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wijkvereniging de Oostelaar bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wijkvereniging de Oostelaar te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. (niet van toepassing)

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wijkvereniging de Oostelaar heeft hier geen invloed op. Wijkvereniging de Oostelaar heeft Google geen toestemming gegeven om via Wijkvereniging de Oostelaar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@oostelaar.nl. Wijkvereniging de Oostelaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wijkvereniging de Oostelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Wijkvereniging de Oostelaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijkvereniging de Oostelaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wijkvereniging de Oostelaar op via secretaris@oostelaar.nl

www.oostelaar.nl en www.wijkverenigingdelaar.nl  zijn websites/domeinnamen van Wijkvereniging de Oostelaar.

Wijkvereniging de Oostelaar is als volgt te bereiken:

Postadres:Randweg 2 6845 AC Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40122547
E-mailadres: secretaris@oostelaar.nl

Klachten:

Voor klachten kunt u zich wenden tot: E-mailadres: secretaris@oostelaar.nl Wijkvereniging de Oostelaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Of bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Register van Verwerkingsactiviteiten

Dit is de privacyverklaring van Wijkvereniging de Oostelaar, gevestigd te Randweg 2 6845 CE Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40122547, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@oostelaar.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelBeheer doorBetrokkenenPersoonsgegevensBewaartermijnBetrokken systemen
Inschrijving nieuw lid– webmasterNieuwe leden– NAW– 2 jaren na einde lidmaatschap– Webformulier
– Secretaris– Geboortedatum– 7 jaren voor zover fiscaal verplicht– Online ledenadministratie
– Penningmeester– E-mailadres– Online boekhouding
 -Tel.nrs.– Gemeente Arnhem
– IBAN
– Lidnummer
– IP Adres
Inschrijving / Deelname activiteit– webmaster– leden– NAW– 2 jaren na datum activiteit– Webformulier
– Secretaris– niet leden– Geboortedatum– 2 jaren na einde lidmaatschap– Online boekhouding
– Penningmeester– E-mailadres– 7 jaren voor zover fiscaal verplicht– Gemeente Arnhem
 -Tel.nrs.
– IBAN
– Lidnummer
– IP Adres
Betalingen– MYPos– leden– NAWconform privacy reglement derden– MYPos
– Ideal / Mollie– niet leden– E-mailadres– Ideal / Mollie
– IBAN
– IP Adres