Loading...
Home2019-03-15T11:45:31+01:00

Wijkblad no 02 is nu digitaal te lezen

Marktkraamverhuur Koningsdag  is weer begonnen

Bekijk onze webshop voor meer informatie

Kraamverhuur

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2019

Datum: maandag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: boerderij De Kroon, deel I

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 5 februari 2018
3. Financiën:
– financieel jaarverslag 2018, begroting 2019; verslag kascontrolecommissie
4. Verslagen van diverse activiteiten en redactie van wijkblad Laarnieuws
5. Verkiezing bestuursleden aftredend volgens rooster:
– bestuurslid Elvira Benerink niet herkiesbaar
aftredend op eigen verzoek:
– Ineke Bretz secretaris
te benoemen:
– bestuurslid Monique Bergers
– bestuurslid Wim van Wijk
– bestuurslid René Hoenen
– bestuurslid Daniella Stoops
vacature:
– voorzitter hebt u interesse? Mail dan naar
info@oostelaar.nl

6. Benoeming kascontrolecommissie 2020
7. Ingekomen / uitgaande post
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

Rommelmarkt Koningsdag 27 april

Vanaf 10.30 uur is er op zaterdag 27 april weer een grandioze rommelmarkt rondom boerderij De Kroon in het Bingelradepark. Om 16.30 uur is de uiterste sluitingstijd (inclusief opruimen). Tijdstip van opbouw van de markt kunt u vinden in de “voorwaarden voor kraamhuur”, die op de website komen te staan.

Kraamverhuur
Van 15 maart tot en met 15 april is het mogelijk een kraam te huren voor € 20,00.
De borg bedraagt € 10,00.
Voor het aantal uit te geven kramen houden we een limiet van 80 aan.

Aanmelding via de webwinkel op de website

  • Vanaf 15 maart kunt u via onze webwinkel (www.oostelaar.nl) de marktkramen online bestellen en betalen via iDEAL (huurprijs inclusief borg, dus
    € 30,00 per kraam).
  • Na ontvangst van uw betaling krijgt u van ons een bevestiging per mail, inclusief de voorwaarden, die ook op de website te lezen zijn.
  • Op de dag zelf wordt u ontvangen door onze ingehuurde marktmeester, die u uw plek zal wijzen.
  • Mensen, die in het bezit van een invalidenkaart zijn, kunnen desgewenst één plek reserveren op het bestrate deel van het circuit; wij vragen u dan een kopie van de voor- en achterkant van de kaart te mailen (koningsdag@oostelaar.nl). Hiervoor houden wij maximaal tien plekken beschikbaar.
  • Als de kraam netjes achtergelaten is en de marktpas, welke u bij binnenkomst heeft ontvangen, bij de marktmeester is ingeleverd, ontvangt u ná 27 april binnen 14 dagen per bank uw borg terug.
  • Ten overvloede wijzen wij er nog op dat verkoop van etens- en drinkwaren op het terrein niet zijn toegestaan, evenmin als commerciële verkoop van (nieuwe) spullen.

Organisatie Koningsdag.

Programma Koningsdag 27 april
Het programma voor deze dag is nog in voorbereiding en komt in wijkblad no. 3 te staan. Tevens staat het dan op de website www.oostelaar.nl

Lees er meer over

Wijkinfo

Lees verder

Nieuws

Lees verder

Agenda

Lees verder

Lid worden?

Lees verder

Wil je ook meehelpen?

Dat kan! We kunnen altijd hulp gebruiken bij het organiseren en mogelijk maken van de activiteiten.

Neem contact op

De Laar

Heerlijke en gevarieerde gezinswijk

De wijk
Hier vind je ruime groene singels waaraan mooie buurten liggen met eigen woningen die ruimte, kwaliteit en groen uitstralen. Maar ook buurten met vooral sociale huurwoningen, waar de bouwstijl vaak compact, sober en doelmatig is. Dat is de Laar, een gevarieerde woonwijk in het zuiden van Arnhem. De Laar is een prettige wijk om te wonen en te ontspannen. De Rijkerswoerdse plassen zijn dichtbij. En ook het centrum van Arnhem is goed te bereiken.

De bewoners
De Laar hoort bij de wijken met het hoogste percentage kinderen van Arnhem. De gezinnen zorgen voor een grote levendigheid in de wijk en voor betrokkenheid bij de buurten. Bewoners van De Laar wonen er graag en verhuizen niet vaak naar andere wijken. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd gestaag. De Laar is juist voor gezinnen zo aantrekkelijk door de kindvriendelijke omgeving en de voorzieningen. De verschillen tussen de diverse buurten en woningtypen maakt De Laar bovendien zeer geschikt voor een ‘wooncarrière’ binnen de wijk.