FAQ items aan het laden...
Home2022-12-01T20:38:16+01:00

*** Wegens te weinig animo is de Kerstmarkt geannuleerd ***

Terug van weggeweest: gezellige kerstmarkt op winkelcentrum De Laar Oost !

Op zaterdag 10 december van 12.00 tot 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten: springkussen, kramen van hobbyisten en winkeliers, heerlijke versnaperingen, gratis grabbelen voor de kinderen en nog veel meer. De kerstman mag natuurlijk ook niet ontbreken !

Een kraam kost € 15 en er zijn nog kramen beschikbaar. De kraamhuur geschiedt via onze webshop:

U ontvangt een bevestiging van uw reservering. Kramen kunt u bestellen tot uiterlijk 30 november 2022. Dus heeft u een leuke hobby of verkoopt u leuke kleding etc: meldt u aan !

Bingo’s in december

Onze gezellige Kerstbingo vindt plaats op zaterdag 17 december. Voor de kerstbingo heeft u alleen toegang met een toegangskaart. Deze kaarten waren verkrijgbaar tijdens de novemberbingo. Er zijn nog enkele toegangskaarten beschikbaar; deze kunt u afhalen bij boerderij De Kroon.

De zaal gaat open om 18.30 uur en de bingo begint om 19.30 uur. Na 10 rondes volgt de loterij met werkelijk fantastische prijzen (een lot kost € 1) en tot slot spelen we voor de jackpot.

Op woensdagmiddag 21 december vindt de woensdagmiddagbingo plaats. De zaal gaat open om 13.15 uur en de bingo begint om 13.30 uur. Een bingoboekje voor zes rondes kost € 5. Bij genoeg animo spelen we daarnaast ook een jackpotronde; een bingokaart voor de jackpot kost € 1.

Allen van harte welkom !

Creatieve denktankers gezocht!

Wijkvereniging De Oostelaar zoekt creatieve denktankers voor ons nieuw op te richten activiteitengroepje. Samen met één bestuurslid willen we een groepje oprichten om activiteiten te bedenken. Na goedkeuring van het bestuur kunnen deze activiteiten voorbereid worden en verwachten we van jullie dat je meehelpt om een leuke activiteit realiseerbaar te kunnen maken. Het gaat er ons om dat onze wijkbewoners plezier kunnen beleven.

Vind jij het leuk om met ons mee te denken bij het bedenken van activiteiten? En vind je het een uitdaging om met een budget activiteiten te kunnen voorbereiden? Dan komen we graag met jou in contact voor een kennismakingsgesprek om ons activiteitengroepje hopelijk te kunnen uitbreiden!

Eén van de uitdagingen zal de organisatie zijn van feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging (maart 2023).

Heb je interesse, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelaar.nl

Sinterklaas bezoekt De Laar op zaterdag 19 november

Optocht door de wijk

Op zaterdag 19 november is het weer zover! Sinterklaas komt naar De Laar, samen met zijn pieten. Eerst maakt hij een rondgang door de wijk, begeleid door zijn pieten en heel veel kinderen met papa’s en mama’s en natuurlijk ook opa’s en oma’s. De Pietenband zorgt tijdens de optocht voor vrolijke Sinterklaasmuziek. Kinderen, die als “sintje” of “pietje” verkleed in de optocht meelopen, kunnen een prijsje winnen.

De optocht start om 12.30 uur in de Bingelradestraat. Om plm. 13.30 uur zal de hele stoet bij boerderij De Kroon aankomen.

Route Sinterklaasoptocht door de wijk

Start om 12.30 uur in de Bingelradestraat – rechtsaf Venlosingel – langs de scholen – Venlosingel helemaal uitlopen – Randweg oversteken – Hoedekenskerkestraat – linksaf Meliskerkestraat – helemaal uitlopen tot Randweg – rechtsaf fietspad op – rotonde via zebra oversteken – rechtdoor fietspad Brabantweg – rechtsaf Bredasingel – uitlopen tot fietspad Kroonse Wal – rechtsaf fietspad op – linksaf plein bij winkelcentrum op – aankomst aldaar plm. 13.30 uur.

Feest in boerderij De Kroon voor kinderen die hun schoen gezet hebben

Om 15.00 uur begint het feest in boerderij De Kroon voor kinderen van 0 – 10 jaar, die hun schoen hebben gezet.

Voordat Sinterklaas binnenkomt, maken alle pieten, samen met de kinderen, er alvast een vrolijk feestje. Limonade en speculaas horen daar natuurlijk ook bij.

Als Sinterklaas eenmaal binnen is, kunnen kinderen, die dat willen, een liedje komen zingen of met Sinterklaas op de foto. Ook worden de kinderen, die een prijsje gewonnen hebben met versierde schoenen, op het podium geroepen. Daarna gaat Sinterklaas, samen met de pieten, de gevulde schoenen uitdelen.

De zaal is open vanaf 14.30 uur en het feest duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Wil je meedoen aan het feest in de boerderij? Dan moet je wel de dag ervoor je schoen zetten; dat kan alleen wanneer je de bon uit wijkblad Laarnieuws uiterlijk 13 november in de brievenbus bij boerderij De Kroon stopt. Je kunt de bon ook bij de beheerder van de boerderij of bij bistro ‘t Kroontje halen. De bon kan eveneens vanaf de website www.oostelaar.nl geprint worden.

Op vrijdag 18 november kun je tussen 17.00 – 18.00 uur de schoen inleveren bij boerderij De Kroon (bijbouw). Als je de schoen mooi versiert, kun je hiermee een prijsje winnen.

Het Sinterklaasfeest is een samenwerking tussen ondernemers Oostburgwal, boerderij De Kroon en wijkvereniging De Oostelaar.

è Gezien Covid-19 kunnen zaken gewijzigd worden. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website en Facebookpagina.

Laarnieuws nummer 6

Ons wijkblad Laarnieuws nummer 6 wordt van 12 t/m 19 november verspreid en is ook digitaal te lezen op onze website. We hopen op die manier iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen.

Het bestuur bedankt de redactie, alle bezorgers en chauffeurs heel hartelijk voor hun hulp ! Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk om Laarnieuws te vervaardigen en bij u thuis te bezorgen.

Nieuwe redacteuren gezocht voor Laarnieuws

De redactie van wijkblad Laarnieuws is op zoek naar nieuwe, enthousiaste redacteuren (vrijwilligers). De huidige redactieleden willen dit jaar het stokje overdragen, niet omdat ze het niet leuk meer vinden, maar om tijd vrij te maken voor andere dingen.

Want het blijft elke keer weer een uitdaging om van alle ingekomen stukken, eventueel eigen teksten, foto’s, afbeeldingen enz. een aantrekkelijk geheel te maken. Laarnieuws komt 6x per jaar uit. Hiervoor worden zes redactie- en zes proefdrukvergaderingen gehouden, samen met onze vormgeefster Yasmine Wekker. Daarna gaat zij met de lay-out aan de slag. Wijkblad Laarnieuws is een onderdeel van wijkvereniging De Oostelaar.

We zijn op zoek naar minimaal twee redactieleden en eventueel nog een vaste schrijver van columns. Ook mensen, die graag foto’s in de wijk maken of puzzels willen samenstellen, kunnen reageren.

De werkzaamheden van een redacteur bestaan in eerste instantie uit het verzamelen, beoordelen en redigeren van binnenkomende teksten. Deze komen van de wijkvereniging, het wijkcentrum, buurtbewoners, team Leefomgeving en sociale wijkteams (beide gemeente Arnhem), allerlei (sociale) organisaties, scholen enz. In de meeste gevallen zijn dit Worddocumenten. Hieruit wordt per editie een selectie gemaakt. Leuk is dat er ook vaak contacten ontstaan met inzenders van kopij, waarbij gekeken wordt of er nog vervolgartikelen komen. Ook eigen initiatieven voor artikelen over een wijkonderwerp zijn mogelijk. Verder vallen het beheer van het bezorgersbestand en het contact met de drukker (etikettenbestanden enz.) eveneens onder de werkzaamheden van de redactie.

Vorig jaar oktober is er een initiatief gestart vanuit “Praktische Zaken”, een organisatie die burgerinitiatieven en vrijwilligers ondersteunt en hierover advies uitbrengt aan de gemeente, om alle redacties van wijkbladen in Arnhem uit te nodigen voor een bijeenkomst. De redactie van Laarnieuws heeft hieraan deelgenomen. Doel was om ervaringen uit te wisselen en te kijken waarin redacties elkaar kunnen versterken of waar problemen zijn. In februari is er een volgende bijeenkomst gepland.

Heb je zin en tijd om je in te zetten voor de wijk en het wijkblad? Of wil je eerst meer weten over de werkzaamheden? Mail dan naar redactie@oostelaar.nl ; je kunt ook bellen naar 06-31960079.

Ineke Bretz en Monique Bergers
Redactie wijkblad Laarnieuws

Wijkinfo

Lid worden?

Nieuws

2610, 2022

Wie komt voorlezen bij de VoorleesExpress?

Een steuntje in de rug voor Arnhemse kinderen tussen de twee en acht jaar met een taalachterstand: De VoorleesExpress is nu belangrijker dan ooit. Door corona uitval in het onderwijs, zijn taalachterstanden alleen maar groter [...]

2010, 2022

KiVa programma bij basisschool De Expeditie

Basisschool De Expeditie is sinds dit schooljaar gestart met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Dat vinden wij op [...]

1409, 2022

volleybalclinic bij De Lingelaar

Dit jaar is Arnhem een van de gaststeden van het WK volleybal. Sportbedrijf Arnhem heeft daarom een aantal leuke evenementen bedacht om volleybal weer extra onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Een van [...]

609, 2022

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers vormen de kurk waarop de samenleving drijft, ook in uw wijk. Ze zijn dus erg belangrijk, al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, voor een club, de school, de kerk, cultuur, [...]

Wil je ook meehelpen?

Dat kan! We kunnen altijd hulp gebruiken bij het organiseren en mogelijk maken van de activiteiten.

De Laar

Heerlijke en gevarieerde gezinswijk

De wijk
Hier vind je ruime groene singels waaraan mooie buurten liggen met eigen woningen die ruimte, kwaliteit en groen uitstralen. Maar ook buurten met vooral sociale huurwoningen, waar de bouwstijl vaak compact, sober en doelmatig is. Dat is de Laar, een gevarieerde woonwijk in het zuiden van Arnhem. De Laar is een prettige wijk om te wonen en te ontspannen. De Rijkerswoerdse plassen zijn dichtbij. En ook het centrum van Arnhem is goed te bereiken.

De bewoners
De Laar hoort bij de wijken met het hoogste percentage kinderen van Arnhem. De gezinnen zorgen voor een grote levendigheid in de wijk en voor betrokkenheid bij de buurten. Bewoners van De Laar wonen er graag en verhuizen niet vaak naar andere wijken. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd gestaag. De Laar is juist voor gezinnen zo aantrekkelijk door de kindvriendelijke omgeving en de voorzieningen. De verschillen tussen de diverse buurten en woningtypen maakt De Laar bovendien zeer geschikt voor een ‘wooncarrière’ binnen de wijk.