FAQ items aan het laden...
Home2022-05-10T10:49:09+01:00

B I N G O

Op zaterdag 14 mei organiseren wij weer een gezellige bingo. Vantevoren aanmelden is niet nodig. In verband met het Covid-19 virus verzoeken wij u de basisregels nog steeds in acht te nemen.

De zaal gaat om 19.00 uur open. Bij binnenkomst staat desinfecterende gel voor u klaar in de hal. De bingo begint om 19.30 uur.

Een bingokaart voor tien rondes kost € 8. Lootjes voor de loterij met leuke prijzen zijn te koop voor € 1 per stuk. Een bingokaart voor de jackpot kost € 1 en een volle bingokaart (met 6 kaartjes) voor de jackpot is te koop voor € 6.

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts ? Dan verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om niet naar de bingo te komen.

Heeft u nog vragen ? Die kunt u stellen via email info@oostelaar.nl

Graag tot ziens op 14 mei !

W O E N S D A G M I D D A G B I N G O

Wij organiseren een gezellige bingo voor alle wijkbewoners op woensdagmiddag 18 mei a.s. bij boerderij De Kroon aan de Randweg 2 te Arnhem.

Van tevoren telefonisch aanmelden hoeft niet. In verband met het Covid-19 virus verzoeken wij u de basisregels nog steeds in acht te nemen.

De zaal gaat om 13.15 uur open. Bij binnenkomst staat desinfecterende gel voor u klaar in de hal. De bingo begint om 13.30 uur.
Een bingoboekje voor zes rondes kost € 5. Bij genoeg animo spelen we daarnaast ook een jackpotronde, een bingokaart voor de jackpot kost € 1.

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts ? Dan verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om niet naar de bingo te komen.

Heeft u nog vragen ? Die kunt u stellen via email info@oostelaar.nl

Graag tot ziens op 18 mei !

Koningsdag 2022

We kunnen terugzien op een geweldig feest ! Het was een prachtige dag met een zeer geslaagde rommelmarkt. Burgemeester Achmed Marcouch werd door onze voorzitter Dennis van der Steldt rondgeleid en hij uitte zijn waardering.
Helaas waarde er vals geld rond. Wij hebben vernomen dat er bij een kraam betaald is met twee valse briefjes van 50 euro. Het glinsterende gedeelte laat gemakkelijk los. Wij raden alle verkopers aan om het ontvangen geld goed te controleren. Mocht u ook vals geld hebben, dan verzoeken wij u dit te melden bij de politie. Het betalen en in het bezit hebben van vals geld is strafbaar.

Verslagen

Op 4 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Onderdeel is het jaarverslag, met verslagen van de activiteiten 2021. Dit jaarverslag en de notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn op te vragen via een e-mail naar secretaris@oostelaar.nl

Laarnieuws nummer 3

Ons wijkblad Laarnieuws nummer 3 wordt van 9 t/m 16 april verspreid en is ook digitaal te lezen op onze website. We hopen op die manier iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen.

Het bestuur bedankt de redactie, alle bezorgers en chauffeurs heel hartelijk voor hun hulp ! Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk om Laarnieuws te vervaardigen en bij u thuis te bezorgen.

Nieuwe redacteuren gezocht voor Laarnieuws

De redactie van wijkblad Laarnieuws is op zoek naar nieuwe, enthousiaste redacteuren (vrijwilligers). De huidige redactieleden willen dit jaar het stokje overdragen, niet omdat ze het niet leuk meer vinden, maar om tijd vrij te maken voor andere dingen.

Want het blijft elke keer weer een uitdaging om van alle ingekomen stukken, eventueel eigen teksten, foto’s, afbeeldingen enz. een aantrekkelijk geheel te maken. Laarnieuws komt 6x per jaar uit. Hiervoor worden zes redactie- en zes proefdrukvergaderingen gehouden, samen met onze vormgeefster Yasmine Wekker. Daarna gaat zij met de lay-out aan de slag. Wijkblad Laarnieuws is een onderdeel van wijkvereniging De Oostelaar.

We zijn op zoek naar minimaal twee redactieleden en eventueel nog een vaste schrijver van columns. Ook mensen, die graag foto’s in de wijk maken of puzzels willen samenstellen, kunnen reageren.

De werkzaamheden van een redacteur bestaan in eerste instantie uit het verzamelen, beoordelen en redigeren van binnenkomende teksten. Deze komen van de wijkvereniging, het wijkcentrum, buurtbewoners, team Leefomgeving en sociale wijkteams (beide gemeente Arnhem), allerlei (sociale) organisaties, scholen enz. In de meeste gevallen zijn dit Worddocumenten. Hieruit wordt per editie een selectie gemaakt. Leuk is dat er ook vaak contacten ontstaan met inzenders van kopij, waarbij gekeken wordt of er nog vervolgartikelen komen. Ook eigen initiatieven voor artikelen over een wijkonderwerp zijn mogelijk. Verder vallen het beheer van het bezorgersbestand en het contact met de drukker (etikettenbestanden enz.) eveneens onder de werkzaamheden van de redactie.

Vorig jaar oktober is er een initiatief gestart vanuit “Praktische Zaken”, een organisatie die burgerinitiatieven en vrijwilligers ondersteunt en hierover advies uitbrengt aan de gemeente, om alle redacties van wijkbladen in Arnhem uit te nodigen voor een bijeenkomst. De redactie van Laarnieuws heeft hieraan deelgenomen. Doel was om ervaringen uit te wisselen en te kijken waarin redacties elkaar kunnen versterken of waar problemen zijn. In februari is er een volgende bijeenkomst gepland.

Heb je zin en tijd om je in te zetten voor de wijk en het wijkblad? Of wil je eerst meer weten over de werkzaamheden? Mail dan naar redactie@oostelaar.nl ; je kunt ook bellen naar 06-31960079 of 06-27455828.

Ineke Bretz en Mart van den Burg
Redactie wijkblad Laarnieuws

Creatieve denktankers gezocht!

Wijkvereniging De Oostelaar zoekt creatieve denktankers voor ons nieuw op te richten activiteitengroepje. Samen met één bestuurslid willen we een groepje oprichten om activiteiten te bedenken. Na goedkeuring van het bestuur kunnen deze activiteiten voorbereid worden en verwachten we van jullie dat je meehelpt om een leuke activiteit realiseerbaar te kunnen maken. Het gaat er ons om dat onze wijkbewoners plezier kunnen beleven.

Vind jij het leuk om met ons mee te denken bij het bedenken van activiteiten? En vind je het een uitdaging om met een budget activiteiten te kunnen voorbereiden? Dan komen we graag met jou in contact voor een kennismakingsgesprek om ons activiteitengroepje hopelijk te kunnen uitbreiden!

Eén van de uitdagingen zal de organisatie zijn van feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging (maart 2023).

Heb je interesse, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelaar.nl

Wijkinfo

Lid worden?

Nieuws

1105, 2022

Rozet nu ook op het station en in De Laar

Deze week opent Rozet twee nieuwe locaties in Arnhem. Lezen en lenen dichterbij en toegankelijk voor iedereen. Rozet op het station Reis je vaak met de trein? Wil je graag meer lezen? Maar heb je [...]

1303, 2022

Mantelzorgondersteuning door VPTZ Arnhem

“Hartstikke bedankt voor het goede werk wat jullie doen. Zo houd je het als mantelzorger nét wat langer vol. Mooi dat jullie er zijn!” Woorden van deze strekking ontvangen vrijwilligers van de VPTZ Arnhem regelmatig [...]

703, 2022

Hoe klimaatproof is je plein

Terugblik op website IVN; Hoe klimaatproof is je plein een leuke terugblik van de actie van vorige week bij de Laarhorst. Zie: Https://www.ivn.nl/provincies/gelderland/nieuws/arnhemse-leerlingen-willen-een-klimaatproof-plein-en-wijk.  

1002, 2022

Vrijwilligers gezocht voor fietsmaatjes Arnhem!

Heerlijk samen fietsen? Dat kan straks ook in Arnhem! Lukt fietsen niet (meer) zelfstandig? De duofiets biedt uitkomst. Samen met een fietsmaatje genieten in de buitenlucht! Heel fijn voor iemand die zelf niet (meer) kan [...]

2301, 2022

Hulp bij geldzorgen

Hulp bij geldzorgen In januari zijn we vanuit de gemeente gestart met de 2e campagne gericht op Hulp bij geldzorgen. Juist nu met corona worden nog meer inwoners getroffen en is het moeilijk om ze te [...]

Wil je ook meehelpen?

Dat kan! We kunnen altijd hulp gebruiken bij het organiseren en mogelijk maken van de activiteiten.

De Laar

Heerlijke en gevarieerde gezinswijk

De wijk
Hier vind je ruime groene singels waaraan mooie buurten liggen met eigen woningen die ruimte, kwaliteit en groen uitstralen. Maar ook buurten met vooral sociale huurwoningen, waar de bouwstijl vaak compact, sober en doelmatig is. Dat is de Laar, een gevarieerde woonwijk in het zuiden van Arnhem. De Laar is een prettige wijk om te wonen en te ontspannen. De Rijkerswoerdse plassen zijn dichtbij. En ook het centrum van Arnhem is goed te bereiken.

De bewoners
De Laar hoort bij de wijken met het hoogste percentage kinderen van Arnhem. De gezinnen zorgen voor een grote levendigheid in de wijk en voor betrokkenheid bij de buurten. Bewoners van De Laar wonen er graag en verhuizen niet vaak naar andere wijken. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd gestaag. De Laar is juist voor gezinnen zo aantrekkelijk door de kindvriendelijke omgeving en de voorzieningen. De verschillen tussen de diverse buurten en woningtypen maakt De Laar bovendien zeer geschikt voor een ‘wooncarrière’ binnen de wijk.