FAQ items aan het laden...
Home2022-09-07T21:26:21+01:00

Dag van De Laar

Op zondag 11 september organiseren wij een geheel vernieuwde Dag van De Laar ! Komt allen gezellig langs 😃 Er is genoeg vertier voor jong en oud. Dit jaar met optredens van Willem Huisman & friends. Verder ons enveloppenspel met fantastische prijzen, allerlei leuke kinderattracties in en om boerderij De Kroon, omlijst met marktkramen met informatie over onze wijk en verkoop van allerhande spullen in het aangrenzende Bingelradepark. De toegang is gratis.

Heeft u nog spullen op zolder staan die u wilt verkopen ? Huur dan een kraam door een e-mail te sturen naar penningmeester@oostelaar.nl Een kraam kost € 20 en de sluitingsdatum is 7 september a.s.

Kleedjesmarkt

Ook is er een kleedjesmarkt voor kinderen. Heb je overbodig speelgoed en/of wil je andere spulletjes verkopen die je zelf niet meer gebruikt ? Kom dan naar boerderij De Kroon! Een plekje voor je kleedje is gratis. Wij verzoeken je vriendelijk om bij vertrek alle overgebleven spullen mee naar huis te nemen, inclusief al het afval. Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen wij het terrein ook weer schoon achterlaten.
Alvast bedankt voor je medewerking !

Bingo’s in september

In september gaan onze activiteiten weer van start. Wij hopen dat u een fijne zomer heeft gehad !

De zaterdagavondbingo vindt plaats op 17 september. De zaal gaat open om 19.00 uur en de bingo begint om 19.30 uur. Na 10 rondes volgt de loterij (een lot kost € 1) en tot slot spelen we voor de jackpot.

Op woensdagmiddag 21 september vindt de woensdagmiddagbingo plaats. De zaal gaat open om 13.15 uur en de bingo begint om 13.30 uur. Een bingoboekje voor zes rondes kost € 5. Bij genoeg animo spelen we daarnaast ook een jackpotronde; een bingokaart voor de jackpot kost € 1.

Allen van harte welkom !

Bezorger gevraagd

Met spoed zoeken wij een bezorger voor wijkblad Laarnieuws in De Laar West voor het wijkdeel Deurnestraat, Rosmalenstraat en Ulvenhoutstraat. Het te bezorgen aantal wijkbladen in dit wijkdeel is 167 stuks.

Wijkblad Laarnieuws verschijnt 6x per jaar; als bezorger hebt u, na aflevering van de wijkbladen bij u thuis, een week de tijd om de wijkbladen in uw wijkdeel te bezorgen.

Hebt u interesse en tijd? Laat het ons dan weten via e-mail redactie@oostelaar.nl of bel voor meer informatie: 06-31960079

Creatieve denktankers gezocht!

Wijkvereniging De Oostelaar zoekt creatieve denktankers voor ons nieuw op te richten activiteitengroepje. Samen met één bestuurslid willen we een groepje oprichten om activiteiten te bedenken. Na goedkeuring van het bestuur kunnen deze activiteiten voorbereid worden en verwachten we van jullie dat je meehelpt om een leuke activiteit realiseerbaar te kunnen maken. Het gaat er ons om dat onze wijkbewoners plezier kunnen beleven.

Vind jij het leuk om met ons mee te denken bij het bedenken van activiteiten? En vind je het een uitdaging om met een budget activiteiten te kunnen voorbereiden? Dan komen we graag met jou in contact voor een kennismakingsgesprek om ons activiteitengroepje hopelijk te kunnen uitbreiden!

Eén van de uitdagingen zal de organisatie zijn van feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging (maart 2023).

Heb je interesse, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelaar.nl

Koningsdag 2022

We kunnen terugzien op een geweldig feest ! Het was een prachtige dag met een zeer geslaagde rommelmarkt. Burgemeester Achmed Marcouch werd door onze voorzitter Dennis van der Steldt rondgeleid en hij uitte zijn waardering.
Helaas waarde er vals geld rond. Wij hebben vernomen dat er bij een kraam betaald is met twee valse briefjes van 50 euro. Het glinsterende gedeelte laat gemakkelijk los. Wij raden alle verkopers aan om het ontvangen geld goed te controleren. Mocht u ook vals geld hebben, dan verzoeken wij u dit te melden bij de politie. Het betalen en in het bezit hebben van vals geld is strafbaar.

Laarnieuws nummer 4

Ons wijkblad Laarnieuws nummer 4 wordt van 20 t/m 27 augustus verspreid en is ook digitaal te lezen op onze website. We hopen op die manier iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen.

Het bestuur bedankt de redactie, alle bezorgers en chauffeurs heel hartelijk voor hun hulp ! Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk om Laarnieuws te vervaardigen en bij u thuis te bezorgen.

Nieuwe redacteuren gezocht voor Laarnieuws

De redactie van wijkblad Laarnieuws is op zoek naar nieuwe, enthousiaste redacteuren (vrijwilligers). De huidige redactieleden willen dit jaar het stokje overdragen, niet omdat ze het niet leuk meer vinden, maar om tijd vrij te maken voor andere dingen.

Want het blijft elke keer weer een uitdaging om van alle ingekomen stukken, eventueel eigen teksten, foto’s, afbeeldingen enz. een aantrekkelijk geheel te maken. Laarnieuws komt 6x per jaar uit. Hiervoor worden zes redactie- en zes proefdrukvergaderingen gehouden, samen met onze vormgeefster Yasmine Wekker. Daarna gaat zij met de lay-out aan de slag. Wijkblad Laarnieuws is een onderdeel van wijkvereniging De Oostelaar.

We zijn op zoek naar minimaal twee redactieleden en eventueel nog een vaste schrijver van columns. Ook mensen, die graag foto’s in de wijk maken of puzzels willen samenstellen, kunnen reageren.

De werkzaamheden van een redacteur bestaan in eerste instantie uit het verzamelen, beoordelen en redigeren van binnenkomende teksten. Deze komen van de wijkvereniging, het wijkcentrum, buurtbewoners, team Leefomgeving en sociale wijkteams (beide gemeente Arnhem), allerlei (sociale) organisaties, scholen enz. In de meeste gevallen zijn dit Worddocumenten. Hieruit wordt per editie een selectie gemaakt. Leuk is dat er ook vaak contacten ontstaan met inzenders van kopij, waarbij gekeken wordt of er nog vervolgartikelen komen. Ook eigen initiatieven voor artikelen over een wijkonderwerp zijn mogelijk. Verder vallen het beheer van het bezorgersbestand en het contact met de drukker (etikettenbestanden enz.) eveneens onder de werkzaamheden van de redactie.

Vorig jaar oktober is er een initiatief gestart vanuit “Praktische Zaken”, een organisatie die burgerinitiatieven en vrijwilligers ondersteunt en hierover advies uitbrengt aan de gemeente, om alle redacties van wijkbladen in Arnhem uit te nodigen voor een bijeenkomst. De redactie van Laarnieuws heeft hieraan deelgenomen. Doel was om ervaringen uit te wisselen en te kijken waarin redacties elkaar kunnen versterken of waar problemen zijn. In februari is er een volgende bijeenkomst gepland.

Heb je zin en tijd om je in te zetten voor de wijk en het wijkblad? Of wil je eerst meer weten over de werkzaamheden? Mail dan naar redactie@oostelaar.nl ; je kunt ook bellen naar 06-31960079 of 06-27455828.

Ineke Bretz en Mart van den Burg
Redactie wijkblad Laarnieuws

Z O M E R S T O P

Gedurende de zomermaanden heeft de wijkvereniging zomerstop. Op donderdag 1 september zullen onze activiteiten weer van start gaan. Wij wensen u een fijne zomer !

** NOTEER VAST IN UW AGENDA**

Op zondag 11 september een geheel vernieuwde Dag van De Laar ! Komt allen gezellig langs 😃 Er is genoeg vertier voor jong en oud.
Met onder andere een enveloppenspel met fantastische prijzen!

Wanneer u, als bedrijf of particulier, een kraam wilt huren kan dat via www.eeri.nl (de braderie hebben wij namelijk uitbesteed).

Creatieve denktankers gezocht!

Wijkvereniging De Oostelaar zoekt creatieve denktankers voor ons nieuw op te richten activiteitengroepje. Samen met één bestuurslid willen we een groepje oprichten om activiteiten te bedenken. Na goedkeuring van het bestuur kunnen deze activiteiten voorbereid worden en verwachten we van jullie dat je meehelpt om een leuke activiteit realiseerbaar te kunnen maken. Het gaat er ons om dat onze wijkbewoners plezier kunnen beleven.

Vind jij het leuk om met ons mee te denken bij het bedenken van activiteiten? En vind je het een uitdaging om met een budget activiteiten te kunnen voorbereiden? Dan komen we graag met jou in contact voor een kennismakingsgesprek om ons activiteitengroepje hopelijk te kunnen uitbreiden!

Eén van de uitdagingen zal de organisatie zijn van feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging (maart 2023).

Heb je interesse, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelaar.nl

Koningsdag 2022

We kunnen terugzien op een geweldig feest ! Het was een prachtige dag met een zeer geslaagde rommelmarkt. Burgemeester Achmed Marcouch werd door onze voorzitter Dennis van der Steldt rondgeleid en hij uitte zijn waardering.
Helaas waarde er vals geld rond. Wij hebben vernomen dat er bij een kraam betaald is met twee valse briefjes van 50 euro. Het glinsterende gedeelte laat gemakkelijk los. Wij raden alle verkopers aan om het ontvangen geld goed te controleren. Mocht u ook vals geld hebben, dan verzoeken wij u dit te melden bij de politie. Het betalen en in het bezit hebben van vals geld is strafbaar.

Verslagen

Op 4 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Onderdeel is het jaarverslag, met verslagen van de activiteiten 2021. Dit jaarverslag en de notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn op te vragen via een e-mail naar secretaris@oostelaar.nl

Laarnieuws nummer 3

Ons wijkblad Laarnieuws nummer 3 wordt van 9 t/m 16 april verspreid en is ook digitaal te lezen op onze website. We hopen op die manier iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen.

Het bestuur bedankt de redactie, alle bezorgers en chauffeurs heel hartelijk voor hun hulp ! Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk om Laarnieuws te vervaardigen en bij u thuis te bezorgen.

Nieuwe redacteuren gezocht voor Laarnieuws

De redactie van wijkblad Laarnieuws is op zoek naar nieuwe, enthousiaste redacteuren (vrijwilligers). De huidige redactieleden willen dit jaar het stokje overdragen, niet omdat ze het niet leuk meer vinden, maar om tijd vrij te maken voor andere dingen.

Want het blijft elke keer weer een uitdaging om van alle ingekomen stukken, eventueel eigen teksten, foto’s, afbeeldingen enz. een aantrekkelijk geheel te maken. Laarnieuws komt 6x per jaar uit. Hiervoor worden zes redactie- en zes proefdrukvergaderingen gehouden, samen met onze vormgeefster Yasmine Wekker. Daarna gaat zij met de lay-out aan de slag. Wijkblad Laarnieuws is een onderdeel van wijkvereniging De Oostelaar.

We zijn op zoek naar minimaal twee redactieleden en eventueel nog een vaste schrijver van columns. Ook mensen, die graag foto’s in de wijk maken of puzzels willen samenstellen, kunnen reageren.

De werkzaamheden van een redacteur bestaan in eerste instantie uit het verzamelen, beoordelen en redigeren van binnenkomende teksten. Deze komen van de wijkvereniging, het wijkcentrum, buurtbewoners, team Leefomgeving en sociale wijkteams (beide gemeente Arnhem), allerlei (sociale) organisaties, scholen enz. In de meeste gevallen zijn dit Worddocumenten. Hieruit wordt per editie een selectie gemaakt. Leuk is dat er ook vaak contacten ontstaan met inzenders van kopij, waarbij gekeken wordt of er nog vervolgartikelen komen. Ook eigen initiatieven voor artikelen over een wijkonderwerp zijn mogelijk. Verder vallen het beheer van het bezorgersbestand en het contact met de drukker (etikettenbestanden enz.) eveneens onder de werkzaamheden van de redactie.

Vorig jaar oktober is er een initiatief gestart vanuit “Praktische Zaken”, een organisatie die burgerinitiatieven en vrijwilligers ondersteunt en hierover advies uitbrengt aan de gemeente, om alle redacties van wijkbladen in Arnhem uit te nodigen voor een bijeenkomst. De redactie van Laarnieuws heeft hieraan deelgenomen. Doel was om ervaringen uit te wisselen en te kijken waarin redacties elkaar kunnen versterken of waar problemen zijn. In februari is er een volgende bijeenkomst gepland.

Heb je zin en tijd om je in te zetten voor de wijk en het wijkblad? Of wil je eerst meer weten over de werkzaamheden? Mail dan naar redactie@oostelaar.nl ; je kunt ook bellen naar 06-31960079 of 06-27455828.

Ineke Bretz en Mart van den Burg
Redactie wijkblad Laarnieuws

Wijkinfo

Lid worden?

Nieuws

1409, 2022

volleybalclinic bij De Lingelaar

Dit jaar is Arnhem een van de gaststeden van het WK volleybal. Sportbedrijf Arnhem heeft daarom een aantal leuke evenementen bedacht om volleybal weer extra onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Een van [...]

609, 2022

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers vormen de kurk waarop de samenleving drijft, ook in uw wijk. Ze zijn dus erg belangrijk, al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, voor een club, de school, de kerk, cultuur, [...]

1107, 2022

VerhalenVangers on Tour: Voor altijd Jong

Voor alle thuisblijvers deze vakantie: Rozet Junior presenteert VerhalenVangers on tour. Wij reizen deze zomer met de biebbus door de Arnhemse wijken om samen met de kinderen in de buurt een middag feest te vieren. [...]

707, 2022

Overlast Rijkerswoerdse plassen

Ervaart u overlast van de Rijkerswoerdse plassen? Dan kunt u hiervan een melding maken. Geluidsoverlast Voor geluidsoverlast kunt tussen 06:00 en 22:00 uur terecht bij Uiterwaarde. Bel hiervoor naar 0344 68 16 44 of kijk [...]

1106, 2022

SWOA zomerweken

Ook dit jaar organiseert SWOA op haar locaties en in de wijken van 18 juli tot en met 18 september weer haar zomerweken! Dit jaar staan de zomerweken in het teken van de jaren 50, [...]

2305, 2022

Betere doorstroming bussen Hollandweg/Metamorfoseallee

Extra bomen, wadi’s voor beter milieu en klimaat Van mei tot september 2022 wordt er gewerkt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan de Hollandweg/ Metamorfosenallee. Hierdoor kunnen (trolley)bussen straks vanaf de Hollandweg zonder hinder, via [...]

Wil je ook meehelpen?

Dat kan! We kunnen altijd hulp gebruiken bij het organiseren en mogelijk maken van de activiteiten.

De Laar

Heerlijke en gevarieerde gezinswijk

De wijk
Hier vind je ruime groene singels waaraan mooie buurten liggen met eigen woningen die ruimte, kwaliteit en groen uitstralen. Maar ook buurten met vooral sociale huurwoningen, waar de bouwstijl vaak compact, sober en doelmatig is. Dat is de Laar, een gevarieerde woonwijk in het zuiden van Arnhem. De Laar is een prettige wijk om te wonen en te ontspannen. De Rijkerswoerdse plassen zijn dichtbij. En ook het centrum van Arnhem is goed te bereiken.

De bewoners
De Laar hoort bij de wijken met het hoogste percentage kinderen van Arnhem. De gezinnen zorgen voor een grote levendigheid in de wijk en voor betrokkenheid bij de buurten. Bewoners van De Laar wonen er graag en verhuizen niet vaak naar andere wijken. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd gestaag. De Laar is juist voor gezinnen zo aantrekkelijk door de kindvriendelijke omgeving en de voorzieningen. De verschillen tussen de diverse buurten en woningtypen maakt De Laar bovendien zeer geschikt voor een ‘wooncarrière’ binnen de wijk.