Info Instanties2018-01-23T16:05:28+01:00
Algemeen

Wijkcentrum en zaalverhuur

boerderij De Kroon
p/a Randweg 2, 6845 AC Arnhem
beheer/verhuur: 9.00 – 16.00 uur 381 00 69
www.boerderijdekroon.nl
info@boerderijdekroon.nl

Zorgboerderij
Marion Klomp 202 21 90
marion@zorgboerderijdekroon.nl

Dierenarts
Dierenkliniek Arnhem Zuid-West
Woudrichemstraat 2-4 381 21 80
Dierenambulance 364 91 11

Basisscholen Venlosingel
Toermalijn (chr.) 381 01 55
Anne Frank 383 16 46
De Laarhorst (r.k.) 383 06 65
Peuterspeelzaal Moriaantje
Randweg 2 (De Kroon) 383 00 67

Gem. Openbare Ruimte
0900-1809
www.arnhem.nl
Servicelijn gem. Arnhem 0900-1809
Sita grofvuil ophaaldienst 446 04 90

Wijkteam Elden/de Laar
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem 088-2260000

Team Leefomgeving
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl
Noortje Ruisbroek 377 51 36
Harm-Jan Kuipers 377 51 28

Opbouwwerk (Rijnstad)
Gerard Scheuter 06-50481697
g.scheuter@rijnstad.nl

Wijkcontactpunt De Laar
delaararnhem@gmail.com
www.delaararnhem.nl
Jongerencentrum De Madser 327 25 97

Liander:
Storingen (gratis bellen, dag en nacht)
gaslucht, stroom-, gas-
en meterstoringen 0800-9009
Vitens: water 0800-0359

Politiebureau
Beekstraat 39
9.00-21.30 u. 0900-8844
Bureau Zuid Groningensingel 94-96
Gebiedsagent Jeroen Perquin

Brandweer 355 61 11

Noodgevallen 112

Medisch

Medisch Centrum Insula Batavorum
Randweg 1-5
Huisarts 381 60 11

Tandartsenpraktijk 381 75 17

Cranio Sacraal Therapie 06-53949073

Psychologenpraktijk 381 77 29

Haptotherapie 443 00 19

Huisartsenpraktijk
Bredasingel 54 381 51 59
Huisartsengroepspraktijk De Laar 381 05 00

Huisartsendienst
buiten kantooruren 0900-1598

SHO Centra voor medische diagnostiek
Bloedafname en onderzoek
www.sho.nl 88 – 999 77 77.

Apotheek De Laar
Bredasingel 145 381 34 69

Tandartsen
Ginnekenstraat 10-12 381 59 47
Diëtistenpraktijk New Life
Bredasingel 54 06-18094249
Fysiotherapie/manuele therapie De Laar
Ginnekenstraat 10 381 08 00
Zeelandsingel 40 381 69 96

Verloskundigen Praktijk Puur Vroedvrouwen
Venlosingel 54 381 17 95
www.puurvroedvrouwen.nl

Maatschappelijk

Maatschappelijk werk
hulpverlening@rijnstad.nl 312 77 00
spreekuren ma+wo 9.00-11.00 u.
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40

Sociale raadslieden
hulpverlening@rijnstad.nl 312 79 99
Meldpunt Kindermishandeling 442 42 22

Kantoor Hulpverlening
Kantoor Rijnbrink, Zeelandsingel 40 312 77 00
spreekuren ma. 9.00-11.00 u.
woensdag op afspraak
via rijnstad.nl/afspraak

Raad voor de kinderbescherming 322 65 55

St. Thuiszorg Midden Gelderland 376 15 01

Jeugd- en Gezondheidscentrum 0-4 jr

MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2 088-3556500
afspreken 8.00-12.30 u.

Steunpunt Gaanderij
Driemondplein 1 381 02 65