Kopij insturen voor Wijkblad “Laarnieuws” naar: redactie@oostelaar.nl

Wilt u meewerken aan de redactie van ons Wijkblad en/of onze website ? Laat ons dat dan weten. Graag uw reactie naar : info@oostelaar.nl

Verschijningsdata Wijkblad 2020, jaargang 38

Nummer1-feb2-mrt3-apr/ mei/ juni4-sep5-okt/ nov6-dec/ jan
Sluiting kopij6 jan10 feb16 maart27 juli14 sept19 okt
Verspreid vanaf1 feb7 maart11 april22 aug10 okt14 nov
uiterlijk verspreid8 feb14 maart18 april29 aug17 okt21 nov