Kopij insturen voor Wijkblad “Laarnieuws” naar: redactie@oostelaar.nl

Wilt u meewerken aan de redactie van ons Wijkblad en/of onze website ? Laat ons dat dan weten. Graag uw reactie naar : info@oostelaar.nl

Verschijningsdata Wijkblad 2022, jaargang 40

Nummer1-feb2-mrt3-apr/ mei/ juni4-sep5-okt/ nov6-dec/ jan
Sluiting kopij3 jan7 feb14 maart25 juli12 sept17 okt
Verspreid vanaf29 jan5 maart9 april20 aug8 okt12 nov
uiterlijk verspreid5 feb12 maart16 april27 aug15 okt19 nov