Donatie aan de wijkvereniging

Wilt u geen lid worden, maar toch de wijkvereniging steunen met een financiële bijdrage?

Wij zijn altijd blij met een (eenmalige) donatie. Aan het organiseren van veel activiteiten hangt nu eenmaal een kostenplaatje en elke bijdrage is welkom.

U kunt hierover mailen met onze penningmeester: penningmeester@oostelaar.nl

of uw bijdrage storten op girorekening:
NL07 INGB 0002 7430 54
onder vermelding van “donatie”.