Volgend jaar in De Laar
Wat vindt u van het wijkprogramma van de gemeente?

Wijkprogramma De Laar 2020 (www.arnhem.nl/wijkactieplannen)
De wijk De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen. Bewoners vinden het belangrijk dat:
• de openbare ruimte goed onderhouden wordt, leefbaar en veilig is
• er verenigingen, bewonersinitiatieven en ontmoetingsplekken zijn in de wijk
• de voorzieningen in de wijk beter benut worden om sociale contacten te versterken

Acties in 2020
We onderzoeken of we de gebruiksmogelijkheden van de binnen- en buitenruimte van sporthal De Laar West kunnen verbeteren.

Werkgroepen en bewonersinitiatieven worden actief ondersteund (door bijvoorbeeld het inzetten van opbouwwerk of het toeleiden naar subsidieregelingen).

Samen met o.a. de woningcorporaties onderzoeken we hoe er meer woningen voor jongeren kunnen komen.

Mogelijkheden vergroten om met anderen in de eigen omgeving in contact te komen (bijvoorbeeld buurtcirkels, werkplekken, taalgroepen).

Voortzetting van het programma ‘Kansrijk opgroeien’. Dit is een project met als uitgangspunt dat alle kinderen in Arnhem gelijke kansen verdienen.

Doorgaan met huisbezoeken aan werklozen (werk- en wijkcoach gaan samen naar bewoners toe).

Adequaat reageren op meldingen en ideeën van bewoners (o.a. op social media) en daarbij eigen initiatieven stimuleren. We volgen de activiteiten van de diverse werkgroepen en bieden waar nodig ondersteuning aan.

We kijken wat nodig is om De Laar een prettige en veilige woonwijk te houden.

We willen winkelcentrum De Laar Oost aantrekkelijk houden. Dit doen we samen met de winkeliers.

In 2020 wil de gemeente onder andere:
• onderzoeken hoe sporthal De Laar West en Winkelcentrum De Laar Oost aantrekkelijker gemaakt kunnen worden (van binnen en buiten)
• zich inzetten voor meer woonruimte voor jongeren in De Laar
• huisbezoeken aan werklozen in de wijk voortzetten, samen met het sociale wijkteam.

Dit zijn een paar voorbeelden waar het team leefomgeving van de gemeente geld en tijd aan gaat besteden. In het onderstaande overzicht ziet u alle
projecten voor 2020.

Hoe komen we hierbij?
We hebben heel veel verschillende mensen gesproken in de wijk. Gewoon op straat of bij het bezoek van raadsleden in winkelcentrum De Laar Oost. We praten ook regelmatig met bewoners die op allerlei manieren actief zijn voor de wijk, zoals het wijkplatform, bewoners-groepen (o.a. De Laar Schoon, AED, Verduurzaming De Laar). Daarnaast gaven het sociaal wijkteam en het Arnhemse digipanel (zie www.arnhem.nl/digipanel) ons
informatie. Uit al deze gesprekken hebben we een indruk van wat goed gaat, wat beter kan en wat u zorgen baart in uw buurt of de wijk.

Wat vindt u ervan?
Kunt u zich wel of niet in vinden in de projecten of heeft u nieuwe suggesties? Mail dan naar ons: delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl Ook vragen kunt u via deze weg stellen.

Ook meedoen?
Wij kunnen dit niet alleen. We werken samen met organisaties en groepen in de wijk en hebben ook uw hulp en ideeën nodig. Dus wilt u meedenken
en -helpen aan de verbetering van uw woonwijk? Dan kunt u meedoen aan een bestaande werkgroep of zelf een nieuwe werkgroep beginnen. Mail  dan naar delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl