Beschrijving

Gezinslidmaatschap

  • Deelname voor alle leden van het gezin
  • ontvangst van Wijkblad de Oostelaar
  • Stemrecht op Algemene Ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt.