FAQ items aan het laden...

Arnhems Uurtje Cultuur voor 55 plussers

Het Kunst 55+ project van Rozet blijft zich ook in deze lastige tijd inzetten voor ouderen. Omdat wij allemaal, en vooral de ouderen, zo veel mogelijk thuis moeten blijven, ligt eenzaamheid en verveling op de loer. Rozet en de Stadscompagnie Arnhem slaan daarom de handen ineen en gaan hier wat aan doen! Cultuur, taal en [...]

2020-05-12T09:07:53+01:00

De Hoge Noot is klaar voor gebruik!

De laatste hand is gelegd aan spoorbrug Hoge Noot in Park Lingezegen. Vanaf vrijdag 24 april kunnen voetgangers en fietsers de brug gebruiken om het spoor tussen De Park en Het Waterrijk over te steken. De brug is geopend voor gebruik door wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe en parkdirecteur Sven van Rijswijk.  Alternatieve ingebruikname [...]

2020-04-25T08:24:52+01:00

Park Lingezegen

Geachte omwonenden en gebruikers van park Lingezegen, Velen van ons maken dankbaar gebruik van het park om te kunnen ontspannen. Een park waarbij de grondgedachte was om er een groot natuurgebied van te maken met vele vormen van ontspanning en dagrecreatie. Een groene buffer tussen Nijmegen en Arnhem! Met name dagrecreatie, kleinschalige recreatie waarbij [...]

2020-04-20T12:47:11+01:00

Van de redactie

Dat de lente in aantocht is kunnen we overal in de wijk en ook daarbuiten al goed zien: bloeiende narcissen, krokussen en uitlopende bomen. De foto op het voorblad laat de schapen in Park Lingezegen zien toen ze voor het eerst de stal weer uitkwamen, het weiland in. De lammetjes vonden het een grandioos avontuur. [...]

2020-03-07T21:29:49+01:00

Van de voorzitter

De penningmeester en de secretaris zijn in deze tijd behoorlijk druk met de voorbereidingen van de algemene ledenvergadering in april; leden hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Eenieder die belangstelling heeft voor het reilen en zeilen van de wijkvereniging kan deze avond bezoeken, maar alleen leden hebben stemrecht. Ook de voorbereidingen voor Koningsdag zijn [...]

2020-03-07T21:28:54+01:00

Wijkteams

In deze wijk is het sociale wijkteam Elden en De Laar actief. Hieronder de visie van waaruit het wijkteam werkt. Missie Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Wij ondersteunen de inwoners zodat ze zelf, samen met mensen uit hun [...]

2020-03-07T21:27:48+01:00

Paasworkshop

Pasen en eieren horen bij elkaar. De basis van dit paasstuk bestaat uit twee kwarten van een styroporei. Deze twee delen worden met wol omwikkeld; bovenop zitten veertjes. In oasis gestoken gele en witte bloemen komen in het midden te staan. Om het geheel af te maken gebruiken we nog mos en kwarteleitjes. De [...]

2020-03-07T21:26:35+01:00

Informatieavond energietransitie Boerderij De Kroon

Op 11 februari was de informatieavond over wat de energietransitie betekent voor de wijk De Laar. ‘Energietransitie’ betekent: een set van maatregelen die in de komende decennia van kracht wordt en die er op gericht is dat we energiezuiniger gaan wonen, dat we van het aardgas afgaan en dat we steeds meer gebruik gaan [...]

2020-03-07T21:20:52+01:00

Muziek bij de buren in De Laar

Muziek bij de Buren is in 2013 als eerste gestart in Arnhem om lokale muzikanten een podium te bieden en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast wil het festival bewoners stimuleren om de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk, zonder financiële drempels, van cultuur te genieten. Stichting Muziek bij de Buren [...]

2020-03-07T21:18:51+01:00