Basisschool De Expeditie is sinds dit schooljaar gestart met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Dat vinden wij op basisschool De Expeditie ontzettend belangrijk en daarom zijn wij gestart met KiVa op onze school.

Sinds woensdag 19 oktober hangt de KiVa-vlag hoog in de lucht op het schoolplein van De Expeditie in de Laar-West. De leerkrachten, de directie, onderwijsassistenten en gymleerkrachten hebben de cursus gevolgd en zijn erg enthousiast over KiVa. Het geeft hen handvatten om op een goede, effectieve, structurele manier aan de sociale veiligheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling op school te werken en om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. Zij vinden dit ontzettend belangrijk, aangezien het welbevinden van leerlingen en een goed en prettig leer- en leefklimaat een voorwaarde is om tot leren te kunnen komen.

Leerlingen zijn ook enthousiast over Kiva en de verschillende werkvormen die in de klas toegepast worden, zoals groepsgesprekken, maak of doe opdrachten, toneel of het kijken van filmpjes met een duidelijke, leerzame boodschap.
In de onder- en middenbouw is het mooi om te zien hoe de leerlingen zich herkennen in bepaalde situaties die besproken worden. We zien dat de kinderen actief betrokken zijn bij de KiVa lessen. Rik de pauw staat als symbool voor KiVa. Rik komt voor in de verhalen en is er als knuffel in de kleutergroepen aanwezig. Deze vinden de kleuters natuurlijk geweldig. Het is prachtig om te zien en te horen hoe leerlingen in de bovenbouw over bepaalde situaties denken, hoe zij zich al kunnen inleven in een ander en hoe zij oplossingsgericht te werk kunnen gaan.

KiVa richt zich daarnaast op het preventief aanpakken van pestgedrag. We willen pestgedrag voorkomen en streven ernaar dat alle leerlingen met plezier naar school gaan en zich prettig en veilig voelen. Het programma van KiVa, welke bestaat uit tien verschillende thema’s, draagt hieraan bij. Het programma sluit aan bij de visie van onze school en het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal en wetenschappelijk is aangetoond. We kijken ernaar uit om hier nu en in de toekomst mee te werken op basisschool De Expeditie.