Dankzij C2000 antennemasten kunnen politie, brandweer en ambulance snel en betrouwbaar met elkaar communiceren. Zo kunnen ze op tijd de hulp verlenen die nodig is. Op dit moment is de dekking van het C2000 netwerk op plekken in de Laar en Schuytgraaf niet voldoende. Hierdoor komt de veiligheid van inwoners van deze wijken in gevaar. Daarom plaatst het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe C2000 Antennemast.

Locatie Stationsgebied Zuid

In overleg met de gemeente Arnhem koos het ministerie voor de locatie bij het stationsgebied Arnhem Zuid, naast het spoor in de groenstrook ter hoogte van de Tilburgweg. Deze locatie voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de plaatsing van een C2000 antennemast. Daarnaast past het binnen het gebied dat door de beheerorganisatie C2000 wordt aangegeven. Op deze plek zorgt de mast voor voldoende dekking in het gebied.

C2000 masten

In Nederland staan meer dan 600 C2000 Antennemasten van ongeveer 52 meter hoog. Allemaal zijn ze onmisbaar voor de onderlinge communicatie tussen hulpdiensten. De masten zijn de enige oplossing om de communicatie tussen hulpdiensten, en daarmee ook de veiligheid van inwoners in nood, te waarborgen. Omdat het C2000 netwerk zo belangrijk is voor de veiligheid in Nederland is in de wet opgenomen dat er geen omgevingsvergunning nodig is. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de mast.

Meer informatie

Meer informatie over het plaatsen van de masten is te vinden op www.c2000.nl. U kunt ook bellen naar de bewonerslijn van Politie, Meldkamer Diensten Centrum 088-6620332. Wilt u uw vraag schriftelijk stellen? Dan kunt u deze sturen naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project Implementatie Vernieuwing C2000

Projectmanager Techniek

Hoofdstraat 152

3970 LE Driebergen

communicatie.lms@politie.nl