Vrijwilligers vormen de kurk waarop de samenleving drijft, ook in uw wijk. Ze zijn dus erg belangrijk, al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, voor een club, de school, de kerk, cultuur, natuur en milieu, de buurt of de stad. Om deze Helden van Arnhem te eren, is er de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk.

De Stadsprijs is bedoeld als blijk van waardering voor deze onmisbare inzet en wordt op zaterdag 19 november 2022 in Musis Sacrum uitgereikt tijdens de feestavond Arnhem Bedankt. Op deze avond worden alle Arnhemse vrijwilligers in het zonnetje gezet. De Stadsprijs kent drie categorieën:

  • Een individuele prijs voor een vrijwilliger
  • Groepen
  • Jonge helden tot 23 jaar

Kent u (groepen) personen die zich, al gedurende langere tijd, inzetten op een bijzondere wijze, dan horen wij dat graag. U kunt uw waardering voor een vrijwilliger kenbaar maken. Op onze website staat meer informatie en een eenvoudig in te vullen aanmeldingsformulier. Stuur uw formulier vóór 1 oktober 2022 op, dan dingt uw kandidaat mee naar de prijs.

Voor meer informatie en het aanmeldformulier kijk op: www.arnhemsestadsprijs.nl of www.arnhembedankt.nl