De penningmeester en de secretaris zijn in deze tijd behoorlijk druk met de voorbereidingen van de algemene ledenvergadering in april; leden hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Eenieder die belangstelling heeft voor het reilen en zeilen van de wijkvereniging kan deze avond bezoeken, maar alleen leden hebben stemrecht.

Ook de voorbereidingen voor Koningsdag zijn zo goed als rond. Heel graag willen wij nog enkele vrijwilligers hebben, die ons op deze feestelijke dag een aantal uren kunnen komen helpen. Zie ook de oproep hiervoor op pagina 7. En wat toch echt het vermelden waard is is het volgende; onze maandelijkse bingo op de zaterdagavond is heel gezellig! Naast de geldprijzen, die in de loop van de
avond steeds iets hoger worden, zijn er in de verloting ook mooie prijzen. En de vrijwilligers die zich hiervoor telkens weer alle moeite getroosten om deze avond tot een echt avondje uit te maken, geweldig!! De workshops, die elke maand worden gegeven, zijn echt de moeite waard om eens mee te maken. U leert er om van de aangeboden materialen met wat hulp prachtige creaties te maken, zowel met bloemen als met creatieve materialen.

Het lukt het bestuur samen met de groep vrijwilligers, wijkbladredactie, breiclub, koffieochtend, kaartclub, bingo 50plus, pubquiz en alle mensen die het wijkblad bezorgen, om een wijkvereniging te besturen die veel mensen gezelligheid kan bieden.

Veel leesplezier.
Dennis van der Steldt.