In deze wijk is het sociale wijkteam Elden en De Laar actief. Hieronder de visie van waaruit het wijkteam werkt.

Missie
Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Wij ondersteunen de inwoners zodat ze zelf, samen met mensen uit hun netwerk en voorzieningen in de wijk waar ze wonen, weer verder kunnen.

Visie: Wat mensen kunnen staat centraal
Sommige inwoners hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. We zijn er voor hen als ze zelf vragen hebben, maar ook als ze moeilijk bereikbaar zijn. We geloven in mogelijkheden van inwoners en hun netwerk. En dat het benutten ervan bijdraagt aan duurzame oplossingen als zich vragen of problemen voordoen; ook in complexe situaties. We kijken naar mogelijkheden, maar zien ook kwetsbaarheid en onmogelijkheden onder ogen. We ondersteunen zelf en zetten zwaardere hulp in als dat nodig is. Dat doen we met de inwoner, zodat hij/zij maximaal de touwtjes over zijn/haar eigen leven in handen houdt, of weer krijgt. We zien de inwoners als individu in zijn/haar omgeving. Soms speelt er veel of meer en hangen problemen met elkaar samen. We stellen vragen over alle leefgebieden om de inwoner goed te leren kennen. We praten altijd met inwoners en niet over hen. We zijn duidelijk en transparant. In de ondersteuning hebben we één principe van waaruit we kijken: ‘doen wat nodig is’. Dat geeft ruimte voor maatwerk naar de inwoner en ruimte aan de coach als autonome professional.

Motto
Doen wat nodig is.
Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het serviceteam: 088-2260000