Wist je datje bij het wijkteam terecht kan voor al je financiële vragen?

Voor al je financiële vragen kun je terecht bij het wijkteam. Het is belangrijk dat je minimaal 18 jaar bent en staat ingeschreven in Arnhem. Hierbij kun je denken aan dat het lastig is om rond te komen, dat je je kinderen niet alles kunt geven, dat je gaat scheiden of werkeloos gaat worden. Bij allerlei situaties kunnen er financiële vragen en/of problemen ontstaan.

Wij kijken graag samen met jou mee naar het financiële plaatje. Mogelijk dat we je na het gesprek al op weg kunnen helpen of dat je gebruik kan maken van voorliggende voorzieningen; zoals de voedselbank, kledingbank, stichting leergeld, een gratis voorzieningen check bij Rijnstad etc. Daarnaast kan het ook zijn dat er toch problematische schulden zijn, waar je zelf niet kunt uitkomen; Dan kunnen we samen met jou kijken of we je kunnen aanmelden voor een schuldhulpverleningstraject.

Wist je dat jongeren ook in aanmerking kunnen komen voor schuldhulpverlening via het Jongeren
perspectieffonds?
Een jongere wil graag (verder) leren of studeren. Maar dat gaat niet of moeilijk omdat de jongere schulden heeft. Een
reguliere schuldregeling is niet mogelijk met studiefinanciering. In dat geval kan het Jongeren perspectieffonds Arnhem mogelijk een uitkomst bieden. Samen met de jongere pakken we de schulden aan, bieden begeleiding op meerdere leefgebieden en leren de jongere beter omgaan met geld. De doelstellingen van het fonds zijn: de schulden van jongeren terugdringen, er voor zorgen dat jongeren in staat zijn om (zelfstandig of met passende begeleiding) hun financiën te beheren en er voor zorgen dat zij kunnen werken aan hun toekomstperspectief.

Wil je hier meer over weten, dan kun je zelf online een afspraak inplannen via: www.wijkteamsarnhem.nl
Op donderdag is er ook altijd een wijkcoach aanwezig bij boerderij de Kroon, van 13:00 tot 15:00 uur.