Beschrijving

Lidmaatschap Alleenstaand

  • Deelname aan activiteiten voor leden
  • ontvangst van Wijkblad de Oostelaar
  • Stemrecht op Algemene Ledenvergadering die jaarlijks gehouden wordt.