Op 11 februari was de informatieavond over wat de energietransitie betekent voor de wijk De Laar. ‘Energietransitie’ betekent: een set van maatregelen die in de komende decennia van kracht wordt en die er op gericht is dat we energiezuiniger gaan wonen, dat we van het aardgas afgaan en dat we steeds meer gebruik gaan maken van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Voor De Laar betekent dit nog niet dat we al heel snel met grote wijkgerichte aanpassingen te maken krijgen. Wel zijn er adviezen richting particuliere huizenbezitters,  woningcorporaties en huurders, wat betreft welke aanpassingen verstandig zijn uit te voeren en wat het betekent aan investeringen en besparingen.

Het blijkt dat diverse mensen al maatregelen nemen of in ieder geval offertes aanvragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook wordt er al gekeken naar extra isolatie voor dak, muren en  kruipruimte. De woningen in De Laar zijn deels al geïsoleerd, het gemiddeld isolatieniveau is C en potentieel kan er veel extra geïsoleerd worden. Op dit moment lijkt het er op dat iedere woningbezitter zo’n beetje zelf het wiel gaat uitvinden wat betreft woningisolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Slimmer is het misschien om meer samen te werken en om groepsgewijs woningblokken en buurten aan te pakken.

Elke woning is als een extra jas om je heen en met bijvoorbeeld een warmtecamera is eenvoudig te bepalen waar er gaten in die jas zitten. Enkel glas is dan bijna als een raam dat open staat. Dubbel glas is veel beter. Plus gordijnen voor de ramen, warmte-isolerend folie achter de radiatoren, aanbrengen van tochtstrippen, enzovoort. Mensen voelen zich het prettigst in een woning die niet te warm is en niet te koud (temperatuur ± 20º C). Ook van belang is een schone en niet al te vochtige lucht (luchtvochtigheid ± 55%). Het is dan zaak om het hele jaar door een balans te vinden tussen verwarmen en ventileren. Ook is het bijvoorbeeld verstandig om waterdamp van douchen en koken direct weg te ventileren, want vochtige lucht vraagt meer energie om te verwarmen en teveel vochtige lucht geeft risico van schimmel, astma en ongedierte. Je kan ook bijvoorbeeld een gordijn hangen voor het trapgat om te verhinderen dat de warme lucht
van je woonkamer verdwijnt naar de verdieping. Verder kan je bijvoorbeeld bij wijze van warmtebuffer een serre bouwen aansluitend op de woonkamer.

Iemand in het publiek merkte op dat bomen in bepaalde gevallen maken dat zonnepanelen minder effectief werken. Dat geeft een beetje een belangenconflict en men zou er verder over nadenken. Maar is het misschien een idee om op of rondom een huis een constructie aan te brengen, zodanig dat daarmee de zonnepanelen op een wat hoger niveau geplaatst kunnen worden? Het zou toch jammer zijn als bomen weg moeten om zonnepanelen in het licht te houden. Bomen zijn namelijk om vele redenen van belang om in je omgeving te hebben. Ze filteren de lucht, ze hebben een
dempend effect bij neerslag en verkoelen bij grote hitte, ze bevorderen het natuurleven van vogels en insecten en ze zijn ook, zo blijkt uit psychologisch onderzoek, verkwikkend, je wordt er blij van.

Een belangrijk motief voor de energietransitie is het terugdringen van de CO2-uitstoot van de mens. Persoonlijk zie ik wat dit betreft veel tegenstrijdige informatie. Er zijn bijvoorbeeld wetenschappers die aangeven dat het nog niet zo duidelijk is of en in welke mate de mens van invloed is op het klimaat. Daarnaast is er de mogelijkheid dat waterstof als vervanger van aardgas een belangrijke rol gaat spelen in onze toekomstige energiehuishouding. De energietransitie is een groot en ingewikkeld proces dat niet alleen veel enthousiasme vraagt voor de uitvoering ervan, maar ook kritisch denken en openheid voor voortschrijdend inzicht. Want wetenschap en techniek ontwikkelen zich en geven nieuwe inzichten en ook nieuwe mogelijkheden van energiebesparing. Voor
overheden en burgers is het van belang om gedurende dit alles steeds weer te proberen de juiste keuzen te maken.