Het bestuur van de wijkvereniging heeft, in samenspraak met de redactie, besloten editie no. 3 van wijkblad Laarnieuws definitief te laten vervallen. In verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus zijn er nauwelijks tot geen activiteiten en daarnaast is er op dit moment weinig nieuws.

Laarnieuws no. 4 wordt vanaf 22 augustus verspreid. Hopelijk hebben we dan weer meer te melden. Al wel bekend is dat de (uitgestelde) algemene ledenvergadering nu, onder voorbehoud, gehouden wordt op maandag

7 september. De uitnodiging hiervoor wordt in Laarnieuws no. 4 opgenomen. Zoals te verwachten was gaat de Dag van de Laar op 6 september helaas niet door.

Voor nu willen we iedereen een goede en gezonde zomer toewensen.

Redactie wijkblad Laarnieuws