Waarom een peutercentrum?

Eén van de doorslaggevende redenen om een kind naar een peutercentrum te brengen is de sociale ontwikkeling die het peutercentrum biedt. Zaken als de omgang met leeftijdgenootjes, het leren delen met elkaar en de mogelijkheden voor spel en ontmoeting worden door ouders als zeer belangrijk aangegeven. Ouders zien het peutercentrum vaak als een wenperiode voor de basisschool. Een ander motief is de behoefte aan structuur bij het kind. Een gestructureerde dagindeling is voor veel kinderen gewenst. Kinderen leren in een kring zitten, op hun beurt te wachten maar vooral de communicatie over en weer tussen leeftijdsgenootjes is een heel belangrijk onderdeel in hun ontwikkeling. Hebt u belangstelling kom gerust een keer kijken op onze speelzaal.

Kijk voor meer informatie over onze manier van werken op onze website: www.spa-arnhem.nl

PC Moriaantje
Randweg 2
6845 AC Arnhem
026-3830067

2019-03-08T10:27:58+01:00