Van de redactie

Als dit wijkblad bij u op de deurmat ligt is het nieuwe jaar al weer bijna een maand oud en gaan we heel voorzichtig aan het voorjaar denken. Bij de wijkvereniging wordt achter de schermen al weer aan Koningsdag gewerkt. In
het volgende wijkblad vindt u hier meer informatie over. Op pagina 5 vindt u de vaste activiteiten van de wijkvereniging voor 2019.

Dit wijkblad is voor het eerst ook in de Laar West door vrijwillige bezorgers verspreid. De wijk is in vijftien stukjes verdeeld met ieder een vaste bezorger, zoals ook in de Laar Oost al jaren het geval is. Fantastisch dat dit gelukt is,
met dank aan iedereen, die zich hiervoor inzet! Wel is er nog behoefte aan reservebezorgers, zodat er bij uitval van een bezorger een vervanger ingezet kan worden. Ook voor de Laar Oost kunnen wij nog reservebezorgers gebruiken.
Hebt u hiervoor interesse en tijd, dan kunt u zich aanmelden via redactie@oostelaar.nl.

Het (nieuw opgestarte) Wijkplatform de Laar begint het jaar met een nieuwjaarsborrel en een behoefteonderzoek onder wijkbewoners. Laat horen wat u bezighoudt in uw wijk of wat u graag veranderd zou willen zien en vul de
enquête in!

Omdat er regelmatig reacties komen van bewoners met een nee-nee sticker op de brievenbus, die toch een wijkblad in de bus krijgen, heeft het bestuur van de wijkvereniging helaas moeten besluiten met ingang van dit jaar op die adressen geen wijkbladen meer in de bus te doen. Vanaf de verspreidingsweek liggen er wijkbladen bij de Coop (Kroonse Wal) en bij boerderij De Kroon. Tevens is vanaf de verspreidingsdatum het wijkblad digitaal te lezen op www.oostelaar.nl/media. We hopen op die manier toch iedereen, die daaraan behoefte heeft, in de gelegenheid te stellen het wijkblad te lezen.

Rest mij nog u veel leesplezier te wensen,
Ineke

2019-01-27T18:10:40+00:00