Van de bestuurstafel

De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 1 april. De uitnodiging en agenda hiervoor vindt u op pagina 5. U bent van harte welkom. Het verslag van de vergadering wordt daarna op de website geplaatst (www.oostelaar.nl ).

Twee bestuursleden verlaten het bestuur, Elvira Benerink en Ineke Bretz. Maar gelukkig kunnen we ook weer vier nieuwe bestuursleden officieel benoemen: Wim van Wijk, Monique Bergers, René Hoenen en Daniella Stoops. De eerste drie waren al deels in 2018 actief. Daniella zal na de ledenvergadering binnen het bestuur benoemd worden als secretaris. Helaas is het nog steeds niet gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Hebt u interesse laat het dan weten via info@oostelaar.nl.

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen heeft Mart van der Burgh het redactiestokje opgepakt. Hiermee hebben we van Tiny Sijbrandi afscheid genomen als redactielid. Zij was al redactielid in de “knip- en plakperiode”. Gelukkig gaat nu alles digitaal.

Het bestuur is al weer volop bezig de activiteiten voor dit jaar voor te bereiden. Gelukkig kunnen we voor de grote activiteiten ook een beroep doen op onze vrijwilligers. Samen met Marion Klomp van zorgboerderij/wijkcentrum de Kroon worden er weer kinderactiviteiten opgezet. De carnavalsbingo was het begin; verder gaat er binnenkort een Kidsclub van start voor kinderen van 6-12 jaar. Meer informatie hierover komt in wijkblad no. 3. Ook is een pubquiz in voorbereiding. Kortom, het wordt weer een actief jaar!

Bestuur wijkvereniging De Oostelaar.

2019-03-08T11:43:37+01:00