Van de bestuurstafel

Om te beginnen willen we even terugblikken op de activiteiten van eind vorig jaar.
De Sinterklaasoptocht door de wijk kwam helaas door problemen met het gehuurde paard te vervallen. Ter plekke moest geïmproviseerd worden, waardoor Sinterklaas met zijn gevolg alleen te voet naar de woonboulevard gelopen is en van daaruit rechtstreeks naar het winkelcentrum. Heel jammer, omdat voor het eerst ook in de Laar West de Bredasingel deels bij de optocht betrokken zou worden. In het winkelcentrum werd Sinterklaas door de ondernemers feestelijk binnengehaald. Leuk dat deze samenwerking opnieuw tot stand gekomen is. De belangstelling was heel
groot, evenals voor het feest in boerderij De Kroon. Dankzij de samenwerking met de winkeliers, de woonboulevard en wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon hebben we er weer een mooi kinderfeest van kunnen maken!

Ook de samen met wijkcentrum/zorgboerderij De Kroon georganiseerde feestelijke kerstbingo en –feestavond, met live muziek, was een groot succes, met ruim 150 deelnemers. Naast de geldprijzen waren er nog leuke extra (kerst)prijsjes. De hoofdprijs van de loterij was een reisje naar Parijs voor twee personen. Ook hadden de winkeliers mooie en lekkere prijsjes beschikbaar gesteld voor de bingo en de loterij. Voor de kerstworkshop hadden we bijna veertig aanmeldingen. Kortom, een mooie afsluiting van het jaar.

De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 1 april. De uitnodiging en agenda hiervoor komt in wijkblad 2 te staan. U bent van harte welkom.
Bestuur wijkvereniging De Oostelaar.

2019-01-27T18:12:47+01:00