Wijkvereniging de Oostelaar

Toestemmingsverklaring

 Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, activiteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we agenda en soms ook foto’s en filmpjes van u op <internet, Apps en social media> plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik <naam> (verder: ondergetekende) <naam vereniging>  (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  • Mij benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere (wijk) verenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op <internet, apps, social media>.
  • Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen benaderen voor <aanbiedingen>.
  • Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd                  ….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd      ….………………………………………………………………………………………………………………………