Start Goed Geregeld Arnhem: dichtbij, deskundig en gratis
hulp bij vragen over geld en regelzaken
Goed Geregeld Arnhem is vanaf 7 oktober met vijf locaties in Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De
Laar en Geitenkamp én www.ggarnhem.nl officieel geopend voor alle Arnhemmers met vragen
over geld- en regelzaken.
Schulden en andere problemen voorkomen
Goed Geregeld Arnhem helpt inwoners en professionals uit Arnhem met vragen over geld, wetten en
regels. De medewerkers zijn er voor advies over het rondkomen met een klein inkomen, het invullen
van formulieren, het aanvragen van toeslagen tot ondersteuning bij ingewikkelde belastingzaken.
“Met de komst van één loket, op locaties in de buurt en online, kunnen we mensen in een vroegtijdig
stadium helpen om weer grip te krijgen op hun financiën en rechten. En kunnen we schulden en
daarmee samenhangende problemen voorkomen,” geeft directeur-bestuurder van Rijnstad Joke
Wisseborn aan.
Financieel zelfredzaam
Goed Geregeld Arnhem wordt uitgevoerd door Rijnstad in opdracht van de gemeente Arnhem.
Gemeente Arnhem wil graag zoveel mogelijk Arnhemmers helpen om financieel zelfredzaam te zijn,
onder andere door ondersteuning te bieden bij vragen over geldzaken. Maar ook voor hulp bij het
oplossen van schulden of geldproblemen kunnen inwoners bij de gemeente terecht: zie
www.arnhem.nl/geldzorgen voor het totaalaanbod. Volgens verantwoordelijk wethouder Martien
Louwers zijn de vijf Goed Geregeld locaties een welkome en zinvolle aanvulling op wat er op dit
moment al aan hulp en advies voor inwoners is: “Met Goed Geregeld Arnhem willen we hulp
makkelijk en toegankelijk maken. Eén ingang voor eenvoudige vragen en deskundige hulp en
ondersteuning. Is er meer nodig, dan kennen de medewerkers van Goed Geregeld Arnhem de juiste
wegen en hebben ze goede contacten met hulpverlenende organisaties binnen Arnhem.”
Dichtbij: op vijf locaties en via www.ggarnhem.nl
Er zijn open inloopspreekuren op vijf locaties in Arnhem: Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar
en Geitenkamp. Via de website www.ggarnhem.nl kunnen inwoners het antwoord op hun vraag
vinden, de tijden van de inloopspreekuren of contact leggen met de medewerkers via telefoon of
mail. Voor partners in de stad is er een toolbox op de professionals-pagina die hen ondersteunt bij
het signaleren, informeren en doorverwijzen van Arnhemmers met geldzorgen naar de juiste hulp.