In dit eerste nummer van het nieuwe jaar komen er weer verschillende onderwerpen aan bod. Eén van de onderwerpen is verduurzaming. In De Laar is vorig jaar een werkgroep “verduurzamen De Laar” gestart, begeleid door opbouwwerker Kevin Janssen van Rijnstad. De hieruit voortkomende werkgroep “meer groen in De Laar” doet verslag van de metamorfose van een stukje gemeentetuin.

Verder blijkt uit onderzoek o.a. dat in Arnhem een groot tekort aan nieuw te bouwen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. In het kader van de combinatie sociale huurwoning en duurzaam, energiezuinig bouwen met respect voor het milieu werd al in 1992 het unieke project Polderdrift opgericht in Rijkerswoerd. Daar zijn toen 40 duurzame sociale huurwoningen gebouwd.
De productie van de bouwmaterialen mocht weinig milieu-belastbaar zijn. En de gebruikte bouwmaterialen moesten recyclebaar zijn. De woningen zijn voorzien van zonneboilers, een uniek
watersysteem en heel goede isolatie. Bewoners van Polderdrift gebruiken regenwater om de kleren te wassen. Afvalwater uit wastafels, douches en keukens loopt via een zuiveringsbassin (grindbak met rietbeplanting) naar de wc om door te spoelen. De woningen van Polderdrift liggen in het uiterste zuiden van Arnhem, in de wijk Rijkerswoerd. Je vindt de woningen aan de Ank van der
Moerdreef, de Hans Tiemeijerhof en de Mr J.M. de Kempenaersingel. Ideeën uit dit bouwproject uit de vorige eeuw zijn heel actueel voor nu en de toekomst.

Wie wil weten welke initiatieven er in De Laar spelen op het gebied van de energietransitie kan terecht op de website www.arnhemaan.nl . Daar zijn de verhalen van Arnhemse wijken vanuit
de thema’s energie en duurzaamheid in kaart gebracht. Of kom naar de informatieavond van bewonersinitiatief “De Laar Energiebewust”, zie uitnodiging op pagina 19. Na de in september vorig jaar gehouden bijeenkomst “Leefbaarheid en veiligheid in De Laar” doet team Leefomgeving nu verslag van de stand van zaken ten aanzien van de toen genoemde aandachtspunten. Ook de overige artikelen zijn het lezen waard. Hebt u zelf iets interessants te melden? Mail het naar: redactie@oostelaar.nl