Met ingang van 1 maart zal er bij alle door de Wijkvereniging georganiseerde activiteiten een pinautomaat aanwezig zijn.

Wij verzoeken iedere deelnemer zoveel mogelijk met PIN te betalen. Belangrijkste reden dit mogelijk te maken is de veiligheid voor onze vrijwilligers. Het aanwezig zijn van contant geld, wisselgeld etc. en de verwerking daarvan via de bank (storten) brengt, naast extra kosten, vooral ook extra risico’s voor onze vrijwilligers met zich mee.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk zo veel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Wijkcentrum de Kroon

Als organisator van de wijkactiviteiten zijn wij te gast bij het Wijkcentrum de Kroon. Zij zijn degene die ook de drankjes, zoals koffie en frisdranken te koop aanbieden. De verkoop en opbrengsten staan dus los van de wijkvereniging en door haar georganiseerde activiteiten.

Ook het wijkcentrum zal op korte termijn overgaan op een nieuw kassasysteem en ook PIN betalingen mogelijk maken. Ook voor hen geldt dat zij kiezen voor de veiligheid voor hun medewerkers.