Geachte omwonenden en gebruikers van park Lingezegen,

Velen van ons maken dankbaar gebruik van het park om te kunnen ontspannen. Een park waarbij de grondgedachte was om er een groot natuurgebied van te maken met vele vormen van ontspanning en dagrecreatie. Een groene buffer tussen Nijmegen en Arnhem!

Met name dagrecreatie, kleinschalige recreatie waarbij iedereen ‘s avonds weer naar huis gaat, was van groot belang. Daarnaast was van belang dat omwonenden die gesteld zijn op hun rustige leefomgeving geen overlast moeten ondervinden door het toenemende verkeer.

Nu lijkt het park aantrekkelijk te worden voor externe partijen om hier commerciele activiteiten te ontplooien.

Het plan is nl om van het voormalig pitch en putt terrein een grootschalig eco recreatiepark te maken. Wij maken ons grote zorgen dat het plangebied gebruikt gaat worden voor toerisme in de breedste zin. De daarmee gepaard gaande bezoekersaantallen en verkeersoverlast is niet wenselijk.

En wat gaat er in de winter gebeuren? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze recreatiewoningen langdurig bewoond zullen worden?

Wij willen als omwonenden en gebruikers blijven genieten van ons prachtige park Lingezegen!

Wij doen een oproep!

Betreft: Eco-recreatiepark Rijkerswoerdseplassen

Ons doel is: de toekomst van ons park veilig stellen.

We vragen jullie mee te denken over de manier van recreeren aan de Rijkerswoerdseplassen. Wij zijn van mening dat de Rijkerswoerdseplassen er voor de omwonenden en de gebruikers zijn. Allerlei soorten dagrecreatie (zwemmen, wandelen, vissen en sporten) maakt dat het voor ons leefbaar is.

Geen 55 recreatiewoningen, geen groepsaccommodatie voor 40 personen, geen bedrijfswoning met horeca, geen 140 parkeerplaatsen.

Deze ontwikkeling vinden we niet wenselijk. Het gebied moet vrij blijven van extra bebouwing en extra parkeerplaatsen. Meer informatie is op de website te lezen.

Wij vragen degene die bezwaren hebben tegen de komst van het ecopark, dit schriftelijk kenbaar te maken met naam, adres en handtekening erop zo spoedig mogelijk voor 26 april bij no. 3, no. 5 of no. 9 van de Rijkerswoerdsestraat in de brievenbus te doen. Wij zorgen dat dit samen met onze zienswijze bij de gemeente Overbetuwe ingediend wordt.