Nieuwjaarsborrel Wijkplatform

De nieuwjaarsborrel op 6 februari in boerderij De Kroon was een gezellig avondje met diverse interessante sprekers. Als eerst kwam team Leefomgeving aan bod, bestaande uit Noortje Ruisbroek, Harm-Jan Kuipers en Thea ten Velde, de eerste sprekers van de avond (zie foto hiernaast). Zij zijn de contactpersonen van de Gemeente Arnhem voor de bewoners van De Laar en zijn aan te spreken op wat er speelt in de wijk wat betreft o.a. groen, veiligheid, sport en cultuur. Ook gaan zij over het wijkbudget voor voorstellen van wijkbewoners voor verbetering van hun buurt, zodat er bijvoorbeeld meer speelgelegenheid komt voor kinderen of dat plantvakken worden omgevormd tot moestuin.

Een vergelijkbare functie heeft het Wijkplatform, dat evenwel wat dichter bij de wijkbewoner wil staan en ook meer toegankelijk wil zijn. Hiervoor kwamen vertellen vrijwilliger Ton Baars en opbouwwerker Kevin Janssen, twee leden van het nu negen personen tellende wijkplatform. Het Wijkplatform is eenvoudig te bereiken via de wijkwebsite*, ook kan je gewoon aanwezig zijn bij de vergaderingen. Vervolgens kwamen spreken Ineke Bretz en Dennis van der Steldt, resp. secretaris en plaatsvervangend voorzitter van wijkvereniging de Oostelaar. De Wijkvereniging organiseert al jaren leuke activiteiten, die plaatsvinden in en rond boerderij De Kroon. Bijvoorbeeld bingo, workshops, Sinterklaasfeest, Dag van de Laar, koffieochtend, Koningsdag, badminton (sporthal Brabantweg), enzovoort. Veel informatie is te vinden op hun website: https://oostelaar.nl/.

Vierde spreker was Henry Oost, de buurtconciërge van Arnhem Zuid. Hij gaat over ‘Groen’ in de wijdste zin van het woord en dit in alle wijken van Arnhem Zuid. Zijn team heeft nu ongeveer 20 leden, maar dat gaat toe naar 40 mensen. Opdracht van de Gemeente Arnhem is om het groen op een bepaalde kwaliteit te houden, bijvoorbeeld dat onkruid op bepaalde plaatsen op een niveau van 50 cm gehouden wordt. Bewoners kunnen eventueel aangeven of ze een andere kwaliteit willen, maar moeten zich daarvoor wenden tot het Wijkplatform en/of Team Leefomgeving. Jelleke Bakker, pensionado lerares en kunstliefhebber, kwam spreken over de wens tot oprichten van een Cultuurgroep. Daarmee wordt bedoeld het samenbrengen van een groepje mensen, die dingen voor De Laar wil organiseren op het gebied van kunst. Bijvoorbeeld een wandel- of fietsroute langs bestaande kunstwerken in De Laar, of een kunstroute waarbij amateurs en professionele kunstenaars uit de wijk hun kunst exposeren. Bent u enthousiast voor een cultuurgroep in de wijk en wilt u meedenken over hoe we dit gaan vormgeven, dan kunt u zich opgeven bij Kevin Janssen, k.janssen@rijnstad.nl. Zwerfvuil, altijd weer een onderwerp dat leeft bij mensen. Hierover spraken Sjoerd van Leent en Kevin Janssen. Vooral omgeving viaduct Kroonse Wal is een hotspot wat betreft zwerfvuil. De Laar Schoon maakt gebruik van een kaart met hotspots, waar altijd zwerfvuil te vinden is. Er worden regelmatig acties georganiseerd om al dat vuil weg te halen.

Sylvita Meertens van het Huurdershuis kwam spreken over wat zij en haar organisatie kunnen betekenen voor huurders. De stijging van huurkosten, betere isolatie van woningen, onenigheid met verhuurders, er zijn veel zaken waarvoor huurders terecht kunnen bij het Huurdershuis. Info: https://huurdershuis.nl/ We hebben al enkele maanden een nieuwe wijkagent in De Laar Oost: Wilbert Reijnen. Voor inbraak, vernieling, overlast, bel de wijkagent. Hebt u een gevoel van onveiligheid, ziet u verdacht gedrag? Bel 0900 8844. Moet er echt heel snel politie, brandweer of ambulance komen, bel dan 112.

De avond werd vaardig gepresenteerd door Ron Vervuurt, een man waar veel meer achter schuilgaat dan je zo denkt, zie zijn website: http://ronvervuurt.nl. Muzikale begeleiding was van Boudewijn, de troubadour die dapper zijn klassiekers ten gehore brengt tussen het luidsterke gebabbel van de aanwezigen door, https://www.gitaarduo.nl/boek-boudewijn-solo/. De hapjes werden verzorgd door Marjolein Voshart van Keukenkunsten. Zij heeft als thuisbasis de Rijnbrink, Zeelandsingel 40, Arnhem. Mail voor boekingen: marjoleinvoshart@gmail.com of bel: 0620291579.

2019-03-08T10:56:57+01:00