Het wijkcontactpunt wordt (weer) wijkplatform De Laar.

Op woensdag 11 oktober jl. was de eerste wijkbijeenkomst van een groep bewoners in Boerderij de Kroon; dit naar aanleiding van de eerder gehouden bewonersbijeenkomst “Samenwerken in de Laar”. Een groep van acht enthousiaste bewoners had tijdens de bewonersbijeenkomst “Samenwerken in de Laar” aangegeven, dat er een centraal punt moet komen waar wijkbewoners terecht kunnen met vragen. Het wijkcontactpunt zorgde er al voor dat de financiële aanvragen voor buurtinitiatieven netjes verwerkt werden, maar het centrale punt mag verder worden versterkt.

De bewoners zijn in gesprek gegaan over hoe zo’n centraal punt eruit moet komen te zien en waarvoor het moet gaan dienen. De wens kwam naar voren dat het Wijkplatform weer wordt opgezet. Het is belangrijk dat alle bewoners ergens terecht kunnen met zaken die betrekking hebben op wat er speelt in de wijk.

Betrokken bewoners

De bewoners die zich graag willen inzetten voor het wijkplatform zijn:

 • Ton Baars
 • Dick Broere
 • René Hoenen
 • Astrid Fitsch
 • Huguette van der Jagt
 • Ronald Jonkers
 • Monique Bergers
 • Iris Fitsch

In de volgende editie van wijkblad Laarnieuws zullen zij zichzelf in het kort voorstellen.

Doelstellingen

Het wijkplatform (in oprichting) heeft tijdens de eerste bijeenkomst al een aantal doelstellingen opgesteld:

 • beter en fijner wonen in de wijk
 • centraal aanspreekpunt zijn voor een betere communicatie binnen de wijk
 • het stimuleren van bewonersideeën door middel van een financiële tegemoetkoming via het wijkbudget. Dit kan aangevraagd worden via www.delaararnhem.nl/wijkbudget-aanvragen.nl.

Enquête

Om te inventariseren wat er speelt in de wijk zal er door het wijkplatform tijdens het volgende overleg een enquête opgesteld worden. Op de enquête kun je verschillende onderwerpen aanvinken die je belangrijk vindt. Deze enquête zal via verschillende kanalen – o.a. wijkblad Laarnieuws, de wijkwebsite www.delaararnhem.nl , tijdens bestaande activiteiten van de wijkvereniging en Facebook – verspreid worden.

Vragen

Wil je meer weten over wijkplatform De Laar, heb je een goed idee voor het wijkplatform of wil je deelnemen aan het wijkplatform, dan kun je terecht bij Kevin Janssen, opbouwwerker Rijnstad. Omdat het wijkplatform nog in een opstartfase zit kan je met vragen en opmerkingen altijd bij de opbouwwerker terecht. Hij is te bereiken via het nummer 06 – 31976101 of via k.janssen@rijnstad.nl.

2018-11-29T22:00:45+01:00