Voorwaarden tijdens afbouw:

  • Het is niet toegestaan het terrein eerder te betreden dan door de marktmeester wordt aangegeven
  • De eerste toelating tot het terrein zal zijn om 16:30 (na sluiting van de markt)
  • Toegang : uitsluitend via de Bingelradestraat
  • Het aantal auto’s wordt gereguleerd toegestaan op het terrein. En pas weer toegestaan als andere vertrokken zijn.
  • Na afloop uw eigen afval (van eten en drinken) en al uw niet verkochte spullen en/of lege dozen weer mee naar huis te nemen
  • Bij het verlaten van het terrein dient u de directe omgeving van de kraam schoon achter te laten
  • U dient de ontvangen marktpas in te leveren bij de marktmeester
  • Uitgang : U kunt het terrein verlaten via de uitgang bij het Wijkcentrum de Kroon / Randweg  (plattegrond)

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Wijkvereniging de Oostelaar en/of haar afgevaardigde de marktmeester.