De oprichting van cultuurgroep De Laar.

Op de nieuwjaarsborrel (februari 2019) heb ik, Jelleke Bakker, verteld, dat ik van plan was een cultuurgroep op te richten, als daar in de wijk belangstelling voor was. Samen met twee buurtgenoten, Con van Roden en Bart van de Wateringen heb ik in de zomer van 2019 de cultuurgroep De Laar opgericht.

Ons eerste project: Een route langs publieke kunst in De Laar.

Cultuurgroep De Laar vindt het belangrijk om alle publieke kunstwerken die De Laar rijk is weer in de schijnwerpers te zetten. Bij het realiseren van de wijk in de jaren 70, 80 zijn er diverse kunstprojecten gerealiseerd, zoals de 560 meter lange Kunstboulevard langs de Kroonse Wal. Er zijn ook kunstwerken van recentere datum die vaak op initiatief van wijkbewoners in samenwerking met scholen zijn gerealiseerd. Hierdoor hebben wij een groene en levendige wijk met hier en daar een verrassend element, een muurschildering, een Delfts blauw tegelplateau, witte betonnen elementen, die een fietspad kruisen.

Veel van deze 21 kunstwerken passeren wij soms dagelijks zonder ze op te merken.

Hoe is deze kunstroute gerealiseerd en met wie werken we samen?

Wij wilden beginnen met een klein project, een fiets- en wandelroute langs de 21 al aanwezige publieke kunstwerken in onze wijk.

Hierbij hebben wij o.a. de medewerking van Theo Brink,  bestuurder van Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem en auteur van het boek Arnhem uit de Kunst. Dit boek is in november 2019 uitgekomen bij Hijman Ongerijmd. In het vroege voorjaar 2020 heeft Theo Brink alle door hem vergaarde informatie gedigitaliseerd via de website erfgoed Arnhem en via  www.arnhemsekunst.com. Hij wil in samenwerking met initiatiefnemers en/of de wijkverenigingen in alle wijken eigen kunstroutes realiseren.

De Laar heeft de primeur.

Als cultuurgroep De Laar hebben we ook de medewerking van het gemeentelijke team Leefomgeving De Laar, Olga Lozeman van Rozet, opbouwwerker Kevin Janssen en jongerenwerker Sanne Janssen van de Stichting Rijnstad.

Uitstel door het Coronavirus.

In mei zouden we de route feestelijk openen. Door de gevolgen van het corona virus zijn we gedwongen om dit uit te stellen tot zaterdag 26 september.

Meer informatie volgt in Laarnieuws nummer 4

en op https://www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur

Wat wordt er in juni 2020 allemaal gerealiseerd?

Ondanks alle beperkingen door de Corona maatregelen komt eind juni het route-boekje uit. Hierin staat alle informatie over de kunstwerken en de route kaarten van de fiets en wandelroutes. Deze route-boekjes zijn verkrijgbaar bij bibliotheek Rozet centrum en Kronenburg, boekhandel Hijman Ongerijmd  en bij boerderij de Kroon.

Eind juni vind je op onze websitepagina https://www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur een online versie van het route-boekje inclusief de gpx bestanden te staan.

Bij sommige kunstwerken staan paaltjes met een QR code. Door deze te scannen kom je ook op het digitale boekje op deze site.

We zijn nu druk bezig om een Virtual Reality wandeling te maken. Eind juni gaat deze online. In deze Corona tijd is een kunstroute die je thuis op de computer kunt bekijken natuurlijk ideaal. Via een link op onze website kun je de wandeling bekijken. En als je enthousiast bent geworden kun je naar buiten gaan voor de echte wandeling.