Extra bomen, wadi’s voor beter milieu en klimaat

Van mei tot september 2022 wordt er gewerkt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) aan de Hollandweg/ Metamorfosenallee. Hierdoor kunnen (trolley)bussen straks vanaf de Hollandweg zonder hinder, via een nieuwe busbaan, de Metamorfosenallee op rijden, richting station Arnhem-Zuid.

De aanleg is nodig omdat bussen hier vaak vertraging oplopen door verkeersopstoppingen. Hierdoor kunnen de bussen niet volgens de dienstregeling rijden. Het HOV wordt gefinancierd vanuit de provincie. Ook aan de snelfiets route/ dubbelfietspad aan de Hollandweg wordt gewerkt. Een deel van de fietsroute wordt iets verlegd om ruimte voor de busbaan te maken.

Aan de gehele kruising Hollandweg, Metamorfosenallee, Burgemeester Matsersingel en Brabantweg wordt gewerkt.