Beste lezers

De Dag van de Laar zit er al weer even op, maar wat was het leuk en gezellig druk. Ik wil dan ook in het bijzonder onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en onze sponsoren voor hun bijdrage aan het evenement. Dit alles heeft het mede mogelijk gemaakt er een geslaagde dag van te maken.

Maar uiteraard zitten wij niet stil binnen de wijkvereniging en zijn we nu druk bezig met het organiseren en plannen van Halloween, Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas, zie de informatie in dit wijkblad en t.z.t. op de website www.oostelaar.nl en via Facebook.

Binnen het bestuur hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden, waarvan wij u graag op de hoogte willen stellen. Daniella van der Zee was onze secretaris. Ze heeft zelf besloten dit na twee maanden op te zeggen. Wij bedanken haar voor haar inzet. Monique Bergers ( bestuurslid) gaat haar taken overnemen en wordt nu onze nieuwe secretaris. Ook willen wij graag Carolien van ‘t Hart bedanken voor haar stage als voorzitster!

Aangezien we binnen de wijkvereniging toch een voorzitter nodig hebben heb ik, Dennis van der Steldt, besloten dit minimaal tot aan de algemene ledenvergadering in april volgend jaar op me te nemen. Verder is er een aspirant-bestuurslid toegetreden, namelijk Tiny Sijbrandi. Zij gaat weer meedenken en helpen met het organiseren van de leuke activiteiten. En aangezien er ook een samenwerking is met wijkcentrum en zorgboerderij De Kroon, is Marion Klomp binnen het bestuur toegetreden als adviseur.

Ik wens u veel leesplezier in dit wijkblad en mocht u nog tijd over hebben?
Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Met vriendelijke groet,
Dennis van der Steldt

2019-10-12T10:50:01+01:00